Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego > Marlena Happach

Marlena Happach

  Drukuj
 
Funkcja
dyrektor
Imię
Marlena
Nazwisko
Happach
Adres
ul. Marszałkowska 77/79
00-683 Warszawa
Numer pokoju
513
Telefon
22 44 323 01, 22 44 323 04
Faks
22 44 324 50
E-mail
mhappach@um.warszawa.pl
Zadania

Do zadań Dyrektora Biura należy w szczególności:

 1. zapewnianie właściwej i terminowej realizacji zadań Biura;
 2. podejmowanie czynności z zakresu koordynacji i nadzoru nad działaniami wydziałów, zespołów oraz samodzielnych wieloosobowych stanowisk, w zakresie działania Biura;
 3. gospodarowanie środkami pieniężnymi zgodnie z udzielonymi upoważnieniami;
 4. planowanie i realizacja zadań oraz kierowanie działalnością Biura;
 5. monitorowanie planowania, wdrażania i wykonywania zadań inwestycyjnych z zakresu działania Biura i nadzorowanych jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy;
 6. przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań z realizacji zadań objętych zakresem działania Biura;
 7. przygotowywanie i zawieranie umów i porozumień wynikających z upoważnienia i na podstawie udzielonych przez Prezydenta m.st. Warszawy pełnomocnictw;
 8. wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu działania Biura, na podstawie udzielonych upoważnień przez Prezydenta m.st. Warszawy;
 9. prowadzenie polityki kadrowej w Biurze, nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy, przepisów z zakresu organizacji Urzędu m. st. Warszawy oraz tajemnicy służbowej;
 10. opracowywanie wewnętrznego regulaminu działalności Biura, przedstawianie Prezydentowi m. st. Warszawy do zatwierdzenia oraz składanie wniosków dotyczących aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego Urzędu m. st. Warszawy;
 11. ustalanie szczegółowego zakresu czynności pracowników Biura;
 12. ocena pracowników Biura oraz składanie wniosków w sprawie ich awansowania, nagradzania lub pociągnięcia do odpowiedzialności;
 13. współpraca w opracowywaniu i realizacji budżetu m. st. Warszawy w zakresie działalności Biura;
 14. nadzorowanie przestrzegania przez pracowników przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
 15. nadzorowanie udostępniania informacji publicznej i akceptacja informacji wprowadzanych do Biuletynu Informacji Publicznej przez upoważnionych pracowników;
 16. współpraca i zapewnienie warunków działania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
 17. bezpośredni nadzór nad pracą:
  a) Zespołu ds. Organizacji i Finansów,
  b) Zespołu ds. Konkursów,
  c) Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju.
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 04-06-2007
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 19-05-2020
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 20-05-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-05-2020
Liczba odwiedzin: 20342
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe