Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Zastępcy Prezydenta > Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy

Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy


Prezydent w drodze zarządzenia, powołuje i odwołuje najwyżej czterech zastępców Prezydenta, wskazując imiennie pierwszego i kolejnych zastępców.

Zarządzenie nr 6907/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z 4 grudnia 2014 r. w sprawie określenia liczby i powołania zastępców Prezydenta m.st. Warszawy [zobacz]


Zadania Zastępców Prezydenta zostały określone w Regulaminie organizacyjnym Urzędu m.st. Warszawy, w drodze zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy oraz w udzielonych przez Prezydenta m.st. Warszawy pełnomocnictwach i upoważnieniach.

Do zadań Zastępcy Prezydenta należy:

 1. wykonywanie zadań powierzonych przez Prezydenta,
 2. określanie zadań merytorycznych nadzorowanych komórek organizacyjnych Urzędu,
 3. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad powierzonymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy,
 4. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Prezydenta,
 5. składanie oświadczeń woli w imieniu m.st. Warszawy, w zakresie udzielonych pełnomocnictw, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 pkt 4,
 6. przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,
 7. reprezentowanie m.st. Warszawy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych, w zakresie uzgodnionym z Prezydentem,
 8.  udzielanie wywiadów i informacji dotyczących m.st. Warszawy, w zakresie ustalonym przez Prezydenta,
 9.  współdziałanie z Radą m.st. Warszawy, Prezydentem, pozostałymi zastępcami Prezydenta, Sekretarzem, Skarbnikiem, radami dzielnic oraz zarządami dzielnic, a także komórkami organizacyjnymi Urzędu nie podlegającymi nadzorowi danego zastępcy Prezydenta.

zobacz:
 • regulamin organizacyjny Urzędu m.st. Warszawy [zobacz]
 • Zarządzenie nr 6908/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z 4 grudnia 2014 r. w sprawie określenia komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy bezpośrednio nadzorowanych przez Prezydenta m.st. Warszawy, powierzenia prowadzenia określonych zadań m.st. Warszawy Zastępcom Prezydenta m.st. Warszawy, Sekretarzowi m.st. Warszawy oraz określenia zadań Skarbnika m.st. Warszawy [zobacz]
 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-04-2007
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-09-2016
Zatwierdzający Antczak Robert (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-09-2016
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-09-2016
Liczba odwiedzin: 270041
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe