Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Zastępcy Prezydenta > Michał Olszewski > Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy - Michał Olszewski

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy - Michał Olszewski

  Drukuj
 
Michał Olszewski

pl. Bankowy 3/5, pok. 114
00-950 Warszawa

tel.: 22 443 10 17, 22 443 10 18
faks: 22 443 99 21

e-mail: molszewski@um.warszawa.pl

zobacz:

Pan Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Prezes Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, prowadzi w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu architektury i zagospodarowania przestrzennego, polityki związanej z pozyskiwaniem funduszy europejskich, polityki miejskiej oraz polityki metropolitarnej, koordynowania tworzenia planów i strategii rozwoju m.st. Warszawy oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych na ich realizację, inwestycji m.st. Warszawy, gospodarki odpadami komunalnymi, polityki lokalowej i rewitalizacji, koordynowania polityki gospodarczej i innowacyjnej m.st. Warszawy, realizacji projektów gospodarczych i naukowych przy udziale partnerów prywatnych oraz działalności gospodarczej i zezwoleń.

Sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy:

  1. Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)
  2. Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)
  3. Biurem Gospodarki Odpadami Komunalnymi (GO)
  4. Biurem Polityki Lokalowej (PL)
  5. Biurem Rozwoju Gospodarczego (RG)

Dodatkowo sprawuje nadzór w zakresie - prowadzonych przez Biuro Spraw Dekretowych - spraw, które związane są z rozpatrywaniem wniosków złożonych przez krewnych lub powinowatych Pana Witolda Pahla o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste w trybie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279, z późn. zm.) oraz w trybie art. 214 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.), jak też spraw dotyczących odszkodowań wypłacanych w trybie art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tym przygotowywaniu projektów decyzji administracyjnych.


zobacz:
  • regulamin organizacyjny Urzędu m.st. Warszawy [zobacz]
  • Zarządzenie nr 6908/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z 4 grudnia 2014 r. w sprawie określenia komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy bezpośrednio nadzorowanych przez Prezydenta m.st. Warszawy, powierzenia prowadzenia określonych zadań m.st. Warszawy Zastępcom Prezydenta m.st. Warszawy, Sekretarzowi m.st. Warszawy oraz określenia zadań Skarbnika m.st. Warszawy [zobacz]
 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-04-2007
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-07-2018
Zatwierdzający Antczak Robert (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-07-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-07-2018
Liczba odwiedzin: 136659
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe