Kanał Wyżej
Wydział Archiwum


Adres
02-678 Warszawa
ul. Smyczkowa 14


Telefon
22 443 13 00

Faks
22 443 13 02

Email
usc@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek: 8.00 - 18.00
Wtorek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Piotr PszonickiZakres działania wydziału biura
Do zadań Wydziału Archiwum należy:
wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zmian w aktach stanu cywilnego na podstawie decyzji, protokołów, oświadczeń i orzeczeń sądowych, gromadzenie, przechowywanie oraz zapewnienie właściwej konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych, przygotowywanie w zakresie działania wydziału odpowiedzi na korespondencję, wprowadzanie do komupterowej bazy danych aktów stanu cywilnego, prowadzenie rejestru spraw zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt, współpraca z Archiwum Głównym Akt Dawnych oraz Archiwum Państwowym m.st. Warszawy w zakresie przekazywania ponad stuletnich ksiąg stanu cywilnego.


Dodatkowe informacje
Numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat z tytułu opłat skarbowych dla osób załatwiających sprawę w Wydziale Archiwum :
18 1030 1508 0000 0005 5002 3113
uwaga: Archiwum USC m.st. Warszawy nie przyjmuje interesantów w sprawach o wydanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego a jedynie w sprawach związanych z dokonywaniem zmian w księgach stanu cywilnego.


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Wydział Archiwum

Wersja standardowa