Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Skarbnik > Skarbnik m.st. Warszawy - Mirosław Czekaj

Skarbnik m.st. Warszawy - Mirosław Czekaj

  Drukuj
 
Mirosław Czekaj ul. Kredytowa 3
00-056 Warszawa

tel.: 22 443 28 00
faks: 22 443 28 02

e-mail: Sekretariat_Skarbnika@um.warszawa.pl
zobacz:

Pan Mirosław Czekaj został powołany na stanowisko Skarbnika m.st Warszawy Uchwałą Nr IV/27/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2007 r. na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.


Pan Mirosław Czekaj Skarbnik m.st. Warszawy realizuje politykę finansową m.st. Warszawy i jest głównym księgowym budżetu m.st. Warszawy.

W przypadku wykonywania przez Urząd wspólnej obsługi, o której mowa w art. 10a pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Skarbnik wykonuje zadania głównego księgowego względem jednostek obsługiwanych tj. jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy.

Wykonuje zadania z zakresu polityki finansowej m.st. Warszawy, księgowości budżetowej i gospodarki finansowej, przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, planowania budżetowego oraz polityki długu i restrukturyzacji wierzytelności.

Do jego zadań należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów budżetu m.st. Warszawy wraz z dzielnicowymi załącznikami do budżetu,
 2. prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu m.st. Warszawy,
 4. kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
 5. opiniowanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych,
 6. nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi m.st. Warszawy, a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
 7. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Prezydenta,
 8. współpraca z Głównymi Księgowymi Dzielnic,
 9. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezydenta.

Sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy:

 1. Biurem Księgowości i Kontrasygnaty (KK)
 2. Biurem Planowania Budżetowego (PB)
 3. Biurem Podatków i Egzekucji (PE)
 4. Biurem Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)

Przy wykonywaniu zadań powierzonych przez Prezydenta Pan Mirosław Czekaj Skarbnik m.st. Warszawy działa w granicach określonych pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Prezydenta.


zobacz:
 • regulamin organizacyjny Urzędu m.st. Warszawy [zobacz]
 • Zarządzenie nr 4430/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z 6 czerwca 2013 r. w sprawie określenia komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy bezpośrednio nadzorowanych przez Prezydenta m.st. Warszawy, powierzenia prowadzenia określonych zadań m.st. Warszawy Zastępcom Prezydenta m.st. Warszawy, Sekretarzowi m.st. Warszawy oraz określenia zadań Skarbnika m.st. Warszawy [zobacz]
 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-04-2007
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-08-2017
Zatwierdzający Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-08-2017
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-08-2017
Liczba odwiedzin: 191404
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe