Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biura Urzędu m.st. Warszawy

Biura Urzędu m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Biura (obok Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy) są podstawowymi komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy i obejmują swoim zakresem działania obszar całej Warszawy.

Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi biura są: wydziały, zespoły, delegatury (właściwość miejscowa delegatury obejmuje obszar jednej dzielnicy, a jej siedziba znajduje się na terenie tej dzielnicy) oraz samodzielne jedno- i wieloosobowe stanowiska pracy.

Pracami biur kierują dyrektorzy biur.

Biura wykonują bieżącą kontrolę nadzorowanych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy.

W skład Urzędu m.st. Warszawy wchodzą następujące biura:

 1. Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (AO)
 2. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)
 3. Biuro Audytu Wewnętrznego (AW)
 4. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK)
 5. Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR) 
 6. Biuro Edukacji (BE)
 7. Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)
 8. Biuro Geodezji i Katastru (BG)
 9. Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi (GO)
 10. Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji (BI)
 11. Biuro Infrastruktury (IN)
 12. Biuro Kadr i Szkoleń (KS)
 13. Biuro Kontroli  (KW)
 14. Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym (KI)
 15. Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)
 16. Biuro Kultury (KU)
 17. Biuro Marketingu Miasta (MM) 
 18. Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)
 19. Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)
 20. Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)
 21. Biuro Organizacji Urzędu (OU), zobacz: Miejski Rzecznik Konsumentów
 22. Biuro Planowania Budżetowego (PB)
 23. Biuro Podatków i Egzekucji (PE)  
 24. Biuro Polityki Lokalowej (PL)
 25. Biuro Polityki Mobilności i Transportu (PM)
 26. Biuro Polityki Zdrowotnej (PZ)
 27. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)
 28. Biuro Prawne (OP)
 29. Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)
 30. Biuro Rozwoju Gospodarczego (RG)
 31. Biuro Sportu i Rekreacji (SR)
 32. Biuro Spraw Dekretowych (SD)
 33. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków (KZ)
 34. Biuro Zamówień Publicznych (ZP)
 35. Gabinet Prezydenta (GP)
 36. Centrum Komunikacji Społecznej (CKS)
zobacz także:
 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-04-2007
Aktualizujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-03-2017
Zatwierdzający Antczak Robert (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-03-2017
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-04-2017
Liczba odwiedzin: 1583039
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt