Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Sportu i Rekreacji > Biuro Sportu i Rekreacji

Biuro Sportu i Rekreacji

  Drukuj
 
Adres
00-901 Warszawa
pl. Defilad 1
Telefon
22 443 24 55, 22 443 24 56
Faks
22 443 24 57
Email
Sekretariat.BSiR@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Kierownictwo
dyrektor Janusz Samel
tel.: 22 443 24 55, faks: 22 443 24 57, e-mail: Sekretariat.BSiR@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. sekretariat 1137, XI p.
zastępca dyrektora Marcin Kraszewski
tel.: 22 443 24 55, faks: 22 443 24 57, e-mail: Sekretariat.BSiR@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. sekretariat 1137, XI p.
zastępca dyrektora Dorota Ognicha
tel.: 22 443 24 55, faks: 22 443 24 57, e-mail: Sekretariat.BSiR@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. sekretariat 1137, XI p.
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Sportu i Rekreacji należy w szczególności:

 1. określanie standardów, koordynowanie i monitorowanie działań m.st. Warszawy w obszarze sportu i rekreacji;
 2. inicjowanie i koordynowanie projektów i zadań ogólnomiejskich w obszarze sportu i rekreacji;
 3. współpraca z urzędami dzielnic i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w zakresie projektów z obszaru sport i rekreacja;
 4. inicjowanie i koordynowanie projektów krajowych i międzynarodowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych w obszarze sportu i rekreacji we współpracy z podmiotami zewnętrznymi;
 5. współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze sportu i rekreacji;
 6. inicjowanie i koordynowanie działań i projektów ogólnomiejskich w obszarze sportu osób z niepełnosprawnościami;
 7. udział w realizacji strategii rozwoju m.st. Warszawy, w tym przygotowanie i wdrażanie jej programów wykonawczych w zakresie sportu i rekreacji wraz z ich monitorowaniem, ewaluacją oraz komunikowaniem;
 8. przyznawanie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i rekreacji;
 9. przyznawanie stypendiów i nagród sportowych;
 10. opracowywanie we współpracy z dzielnicami i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy kalendarza imprez rekreacyjnych i sportowych;
 11. promowanie m.st. Warszawy poprzez sport;
 12. monitorowanie i ocena zgodności zarządzania nieruchomościami przeznaczonymi na usługi sportu i rekreacji, w tym terenami rekreacyjnymi, obiektami i urządzeniami sportowymi z celami strategicznymi m.st. Warszawy w zakresie sportu i rekreacji oraz wyznaczonymi przez Prezydenta m.st. Warszawy kierunkami rozwoju;
 13. prowadzenie ewidencji obiektów sportowo-rekreacyjnych m.st. Warszawy we współpracy z urzędami dzielnic oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy;
 14. współpraca z urzędami dzielnic i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy przy planowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych w obszarze sportu i rekreacji, w tym w szczególności opiniowanie ich pod kątem zasadności realizacji i zgodności z dokumentami strategicznymi Miasta;
 15. prowadzenie ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej oraz ewidencji uczniowskich klubów sportowych, których siedzibą jest m.st. Warszawa;
 16. nadzór nad działalnością stowarzyszeń sportowych, związków sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych, których siedzibą jest m.st. Warszawa, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo o stowarzyszeniach;
 17. wykonywanie kompetencji fundatora w Mokotowskiej Fundacji „Warszawianka - Wodny Park. 
Dodatkowe informacje

Przy pomocy Biura wykonywany jest nadzór nad jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy:

 1. Parkiem Kultury w Powsinie;
 2. Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.

 

 

 
 
Wprowadził Nowocień Marcin (SR) (Biuro Sportu i Rekreacji (SR)) 11-05-2007
Aktualizujący Wąsowska Anna (SR) (Biuro Sportu i Rekreacji (SR)) 01-08-2022
Zatwierdzający Samel Janusz (SR) (Biuro Sportu i Rekreacji (SR)) 01-08-2022
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-08-2022
Liczba odwiedzin: 123737

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe