Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Dyrektorzy Biur Urzędu m.st. Warszawy

Dyrektorzy Biur Urzędu m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Dyrektor biura pełni funkcje:

  • pomocnicze, w zakresie realizowanych przez Prezydenta ustawowych zadań i bieżących działań,
  • kierownicze, w odniesieniu do kierowanej komórki organizacyjnej.
Dyrektor Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Krzysztof Krakowiecki-Kulesza
p.o. Dyrektor Biura Administracyjnego Katarzyna Orzechowska
Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Marlena Happach
Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego Bożena Stoma
Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ewa Gawor
Dyrektor Biura Cyfryzacji Miasta Tadeusz Osowski
Dyrektor Biura Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności Arkadiusz Kaminski
Dyrektor Biura Edukacji Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Maciej Fijałkowski
Dyrektor Biura Geodezji i Katastru, Geodeta m.st. Warszawy Tomasz Myśliński
p.o. Dyrektor Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi Franciszek Łapecki
Dyrektor Biura Infrastruktury Leszek Drogosz
Dyrektor Biura Kadr i Szkoleń Małgorzata Pacuska
Dyrektor Biura Kontroli Krzysztof Mielnicki
Dyrektor Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym Jerzy Stępniak
Dyrektor Biura Księgowości i Kontrasygnaty Małgorzata Gajewska
Dyrektor Biura Kultury Tomasz Thun-Janowski
Dyrektor Biura Marketingu Miasta Robert Zydel
Dyrektor Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Arkadiusz Kuranowski
Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego Ewa Sibrecht-Ośka
Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Grażyna Sienkiewicz
Dyrektor Biura Organizacji Urzędu Adam Grzegrzółka
Dyrektor Biura Planowania Budżetowego Marzanna Krajewska
Dyrektor Biura Podatków i Egzekucji Joanna Gutkowska
Dyrektor Biura Polityki Lokalowej Grzegorz Okoński
Dyrektor Biura Polityki Mobilności i Transportu Mieczysław Reksnis
p.o. Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej Paweł Chęciński
Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Tomasz Pactwa
Dyrektor Biura Prawnego Maria Młotkowska
p.o. Dyrektor Biura Rady m.st. Warszawy Krzysztof Rożek
Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Włodek-Makos
Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji Janusz Samel
Dyrektor Biura Spraw Dekretowych Piotr Rodkiewicz
Dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Michał Krasucki
Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Justyna Majecka-Żelazny
Dyrektor Gabinetu Prezydenta Renata Wiśniewska
Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Krzysztof Mikołajewski
Dyrektor Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy Iwona Basior
Dyrektor Miejskiego Centrum Sieci i Danych Szymon Krupa
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt