Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Geodezji i Katastru > Biuro Geodezji i Katastru

Biuro Geodezji i Katastru

  Drukuj
 
Adres

02-567 Warszawa
ul. Sandomierska 12

serwis internetowy: www.um.warszawa.pl/bgik

Dane kontaktowe:

Wydział Obsługi Interesantów – informacja ogólna:
tel.: 22 443 16 00, 22 443 16 01

Sekretariat:
tel.: 22 443 17 00, 22 443 18 00, faks: 22 443 16 02

Informacja o sprawach w toku w zakresie:

Udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków dla dzielnicy:


Bemowo, Bielany ,Ursus , Wesoła, Wilanów      

tel.: 22 443 17 21

 

Ochota, Śródmieście, Praga-Północ, Wola, Żoliborz  

tel.: 22 443 16 92

 

Ursynów, Włochy, Wawer                                             

tel.: 22 443 17 71

 

Białołęka, Rembertów, Targówek                                        

tel.: 22 443 17 40

 

Praga Południe                                                                  

tel.: 22 325 82 13

 

Mokotów                                                                          

tel.: 22 443 18 91, 22 443 18 95

 

Aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dla dzielnicy:


Bielany, Bemowo, Ursus, Wesoła, Wilanów                          

tel.: 22 443 16 98, 22 443 17 30

 

Ochota, Praga-Północ, Śródmieście, Wola, Żoliborz              

tel.: 22 443 16 87, 22 443 18 88

 

Ursynów, Wawer, Włochy                                                  

tel.: 22 443 18 24, 22 443 18 46

 

Białołęka, Rembertów, Targówek                                        

tel.: 22 443 19 01, 22 443 19 17

 

Praga Południe                                                                  

tel.: 22 325 82 13

 

Mokotów                                                                           

tel.: 22 443 18 91, 22 443 18 95

 

Rejestru cen i wartości nieruchomości:
tel.: 22 443 16 30, 22 443 16 34

 

Numeracji porządkowej (adresy):
tel.: 22 443 17 44, 22 443 16 45, 22 443 18 89

Nazewnictwa obiektów miejskich: 
tel.: 22 443 17 41, 22 443 18 37, 22 443 17 10

Postępowań administracyjnych w sprawie ewidencji gruntów i budynków:
tel.: 22 443 19 34 , 22 443 17 08

Postępowań administracyjnych w sprawie rozgraniczenia  nieruchomości:
tel.: 22 443 16 47, 22 443 17 33

Udostępniania kopii map i dokumentów zasobu:
tel.: 22 443 17 28, 22 443 17 57

 

Udostępniania materiałów zasobu do zgłoszonych prac geodezyjnych:
tel.: 22 443 17 65, 22 443 18 66

 

Informacji o statusie prac geodezyjnych:

tel. 22 443 17 50, 22 443 17 37, 22 325 82 21

 

Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

tel.: 22 443 17 76, 22 443 17 77

 

Ogłoszeń BIP:

tel.: 22 443 16 13

Email
Sekretariat.BGiK@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Tomasz Myśliński - osoba długotrwale nieobecna w pracy

p.o. dyrektora Jadwiga Wojciechowska
tel.: 22 443 17 00, 22 443 18 00, faks: 22 443 16 02, e-mail: Sekretariat.BGiK@um.warszawa.pl
ul. Sandomierska 12 (budynek B3), p. 311
zastępca dyrektora Paweł Piechna
tel.: 22 443 17 00, 22 443 18 00, faks: 22 443 16 02, e-mail: Sekretariat.BGiK@um.warszawa.pl
ul. Sandomierska 12 (budynek B3), p. 312
zastępca dyrektora Katarzyna Głodek - osoba długotrwale nieobecna w pracy

ul. Sandomierska 12 (budynek B3)
p.o. zastępcy dyrektora Magdalena Delura
tel.: 22 443 17 00, 22 443 18 00, faks: 22 443 16 02, e-mail: Sekretariat.BGiK@um.warszawa.pl
ul. Sandomierska 12 (budynek B3), p. 305
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Geodezji i Katastru należy w szczególności:

 1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
  • ewidencji gruntów i budynków,
  • mapy zasadniczej,
  • gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
 2. gromadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu, wyłączanie materiałów z zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym;
 3. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w tym organizowanie i przeprowadzanie narad koordynacyjnych;
 4. zakładanie i aktualizacja geodezyjnych osnów szczegółowych i ochrona terenowych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 5. przygotowywanie i przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
 6. ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
 7. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie:
  • baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, w tym:
   • ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
   • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
   • ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
   • rejestru cen i wartości nieruchomości,
   • szczegółowych osnów geodezyjnych,
   • obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej,
  • standardowych opracowań kartograficznych na podstawie odpowiednich baz danych, w tym mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej,
  • mapy punktów adresowych;
 8. prowadzenie postępowań administracyjnych o rozgraniczanie nieruchomości;
 9. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nazw obiektom miejskim, tj. ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w m.st. Warszawie, z wyłączeniem kształtowania ich nazewnictwa;
 10. prowadzenie spraw związanych z budową, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury informacji przestrzennej m.st. Warszawy, w tym koordynacja i standaryzacja działań komórek organizacyjnych Urzędu i urzędów dzielnic oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy w tym zakresie.
 11. prowadzenie spraw związanych z podziałami geodezyjnymi nieruchomości.
Dodatkowe informacje

 

Załączniki

wewnętrzny regulamin działalności Biura Geodezji i Katastru [zobacz]

 
 
Wprowadził Trociński Tomasz (Biuro Kontroli (KW)) 10-05-2007
Aktualizujący Bienias Anna (Biuro Geodezji i Katastru (BG)) 11-09-2018
Zatwierdzający Pokładnik-Kaczor Aldona (Biuro Geodezji i Katastru (BG)) 11-09-2018
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-09-2018
Liczba odwiedzin: 351551
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe