Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Centrum Komunikacji Społecznej > Wydziały > Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (CKS-WOP) > Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (CKS-WOP)

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (CKS-WOP)

  Drukuj
 
Adres
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 27
pok. 139
Telefon
22 443 34 38
Faks
22 443 34 02
Email
krobak@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Kierownictwo
naczelnik Katarzyna Robak
tel.: 22 443 34 38, faks: 22 443 34 02, e-mail: krobak@um.warszawa.pl
ul. Senatorska 27, p. 139
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działań Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi należy w szczególności:

 1. przygotowywanie i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych, z zastrzeżeniem zadań innych biur, urzędów dzielnic i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy;
 2. rozpatrywanie ofert organizacji pozarządowych, składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118, z późn. zm.), z zastrzeżeniem zadań innych biur, urzędów dzielnic i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy;
 3. rozliczanie i kontrola realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w otwartych konkursach ofert i w trybie małych grantów;
 4. obsługa organizacyjno-techniczna Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym:
  • publikacja kopii ofert małych grantów w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy i na stronie internetowej,
  • koordynowanie przeprowadzanych przez biura, urzędy dzielnic i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
  • prowadzenie Internetowej Księgi Dotacji, Elektronicznego Generatora Wniosków oraz strony internetowej www.ngo.um.warszawa.pl;
 5. współpraca z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego, komisjami dialogu społecznego i dzielnicowymi komisjami dialogu społecznego oraz Forum Dialogu Społecznego, w tym obsługa organizacyjno-techniczna Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
 6. wzmacnianie mechanizmów współpracy Urzędu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych;
 7. przygotowywanie analiz, sprawozdań i innych opracowań z zakresu zadań Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.


 

Dodatkowe informacje


 

 


 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-10-2012
Aktualizujący Turczańska Edyta (Centrum Komunikacji Społecznej (CK)) 04-02-2016
Zatwierdzający Staniszewska Urszula (Centrum Komunikacji Społecznej (CK)) 05-02-2016
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-02-2016
Liczba odwiedzin: 6125
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt