Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Rada Dzielnicy > Żoliborz > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
131/XXX/2017 wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m. st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 433 w Warszawie, przy ul. Ludwika Rydygiera 8A 05-04-2017 Szczegóły
130/XXX/2017 zaopiniowania „Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w roku 2016” 05-04-2017 Szczegóły
129/XXX/2017 zaopiniowania zmian do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2017 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1437/17 z dnia 14 marca 2017 r. wraz z autopoprawką wprowadzoną Uchwałą Zarządu Dzielnicy Nr 1477/17 z dnia 4 kwietnia 2017 r. 05-04-2017 Szczegóły
128/XXX/2017 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Żoliborza Południowego i uwzględnienia w nim zasadniczych rozwiązań projektowych 05-04-2017 Szczegóły
127/XXIX/2017 rozpatrzenia skargi z dnia 17 listopada 2016 r. na działanie Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 08-03-2017 Szczegóły
126/XXIX/2017 wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy do Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 08-03-2017 Szczegóły
125/XXIX/2017 zaopiniowania „Sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy za rok 2016” 08-03-2017 Szczegóły
124/XXIX/2017 zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2017 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1402/17 z dnia 21 lutego 2017 r. 08-03-2017 Szczegóły
123/XXIX/2017 wyrażenia opinii o wykonaniu dzielnicowego załącznika do budżetu m. st. Warszawy za 2016 rok 08-03-2017 Szczegóły
122/XXVIII/2017 przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy za 2016 rok 08-02-2017 Szczegóły
121/XXVIII/2017 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na 2017 rok 08-02-2017 Szczegóły
120/XXVIII/2017 wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o wprowadzenie zmian w statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz 08-02-2017 Szczegóły
119/XXVIII/2017 zaopiniowania zmian do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2017 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1388/17 z dnia 7 lutego 2017 r. 08-02-2017 Szczegóły
118/XXVIII/2017 zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2017 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1364/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. 08-02-2017 Szczegóły
117/XXVII/2017 rozpatrzenia skargi z dnia 24 października 2016 r. na działanie Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 25-01-2017 Szczegóły
116/XXVII/2017 zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 25-01-2017 Szczegóły
115/XXVII/2017 zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 25-01-2017 Szczegóły
114/XXVII/2017 zaakceptowania Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Żoliborz (Rewitalizacja przestrzenna, społeczna i ekonomiczna zdegradowanego osiedla mieszkaniowego Cytadela Południowa) 25-01-2017 Szczegóły
113/XXVII/2017 zmiany uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 25-01-2017 Szczegóły
112/XXVII/2017 zaopiniowania zmian do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2017 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1314/17 z dnia 17 stycznia 2017 r. 25-01-2017 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt