Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Rada Dzielnicy > Żoliborz > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
122/XXVIII/2017 przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy za 2016 rok 08-02-2017 Szczegóły
121/XXVIII/2017 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na 2017 rok 08-02-2017 Szczegóły
120/XXVIII/2017 wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o wprowadzenie zmian w statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz 08-02-2017 Szczegóły
119/XXVIII/2017 zaopiniowania zmian do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2017 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1388/17 z dnia 7 lutego 2017 r. 08-02-2017 Szczegóły
118/XXVIII/2017 zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2017 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1364/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. 08-02-2017 Szczegóły
117/XXVII/2017 rozpatrzenia skargi z dnia 24 października 2016 r. na działanie Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 25-01-2017 Szczegóły
116/XXVII/2017 zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 25-01-2017 Szczegóły
115/XXVII/2017 zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 25-01-2017 Szczegóły
114/XXVII/2017 zaakceptowania Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Żoliborz (Rewitalizacja przestrzenna, społeczna i ekonomiczna zdegradowanego osiedla mieszkaniowego Cytadela Południowa) 25-01-2017 Szczegóły
113/XXVII/2017 zmiany uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 25-01-2017 Szczegóły
112/XXVII/2017 zaopiniowania zmian do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2017 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1314/17 z dnia 17 stycznia 2017 r. 25-01-2017 Szczegóły
111/XXVI/2016 zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2016 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1174/16 z dnia 15 listopada 2016 r. 23-11-2016 Szczegóły
56/XIV/2015 zmiany uchwały nr 244/XLVII/14 Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z wnioskiem o podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 14-10-2015 Szczegóły
110/XXIII/2016 zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 18-10-2016 Szczegóły
109/XXIII/2016 utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 18-10-2016 Szczegóły
108/XXIII/2016 zaopiniowania projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy na rok 2017 18-10-2016 Szczegóły
107/XXIII/2016 zaopiniowania zmian do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2016 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1103/16 z dnia 28 września 2016 r. 18-10-2016 Szczegóły
106/XXIII/2016 zaopiniowania zmian do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2016 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1065/16 z dnia 15 września 2016 r. wraz z autopoprawką wprowadzoną Uchwałą Zarządu Dzielnicy nr 1094/16 z dnia 20 września 2016 r. 18-10-2016 Szczegóły
105/XXIII/2016 zaopiniowania projektu załącznika dzielnicowego do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2017 r. 18-10-2016 Szczegóły
104/XXIII/2016 wniosku do Prezydenta m. st. Warszawy o odstąpienie od realizacji inwestycji pn. „Budowa Mostu Krasińskiego wraz z dojazdami” 18-10-2016 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt