Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Rejestr umów > Rejestr umów

Rejestr umów

  Drukuj
 
 
LPData zawarcia umowyOkres obowiązywania umowyPodmiot zawierający umowęPodmiot, z którym zawarto umowęPrzedmiot umowyWspół- finansowanie ze środków UEKwota umowy brutto*
1.6/16/20167/1/2016
9/30/2016
REMBERTÓWDESIGNERS A. Jagura, Ż. Jagura Spółka Jawna,Aktualizacja istniejącej bazy ewidencji dróg i obiektów mostowych w systemie eDIOM wraz z instalacją na serwerze w zakresie do 4 km dróg gminnych Nie 4920 zł
2.6/15/20166/16/2016
6/20/2016
REMBERTÓWLARIXWykoszenie porostów (1100m2), oczyszczenie i odmulenie dna urządzenia melioracyjnego (rów/kanał) na długości ok. 550 mb. i szerokości 1-2 m, warstwa zamulenia ok. 0,5 m, zlokalizowanego przy ul. Krobińskiej na terenie Dzielnicy Nie 4735.5 zł
3.6/10/20166/27/2016
9/26/2016
REMBERTÓWPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe SKOMADRemont oświetlenia ulic: Arsenalska, Amałowicza, Grawerska, Żeligowskiego.Nie 8.38982e+006 zł
4.6/10/20166/10/2016
11/30/2016
REMBERTÓWBiuro Badawczo Projektowe Budownict Komunikacyjnego Transcomp Sp. z o.oOkresowy przegląd dróg (5 letni) dla odcinków położonych na terenie Dzielnicy , o łącznej długości 71 km.Nie 38000 zł
5.6/8/20166/10/2016
7/11/2016
REMBERTÓWGAZ-MEDIA PROJEKT Sp. z o.o.Opracowanie dok. projektowej wraz z uzgodnieniami na wykonanie przebudowy przyłącza gazu do budynku Przedszkola 243 przy ul. Kordiana 7/11.Nie 4674 zł
6.6/7/20166/15/2016
6/21/2016
REMBERTÓWKAR-GOSPrzegląd i konserwacja urządzeń elektrycznych oświetlenia parkingu przy ul. Cyrulików Nie 1000 zł
7.6/7/20166/10/2016
11/30/2016
REMBERTÓWTechno UsługiOpracowanie stałej organizacji ruchu na ul. : Zawiszaków, Jerzego, Gawędziarzy na odc. Dziewosłęby-Haubicy. Zesłańców Polskich na odc. Roty-Dziewiarska, Czerwonych Beretów w obrębie skrzyżowania z ul. Admiralską, Łyszkiewicza na odc. Działyńczyków- Niedziałkowskiego.Nie 6765 zł
8.6/3/20166/4/2016
6/12/2016
REMBERTÓWPRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANEMontaż zaworu bezpieczeństwa na dopuście wody (zgodnie z zaleceniem UDT) oraz uszczelnienie połączeń gwintowych na dopływie gazu do kotłów - w kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 76 przy ul. Dwóch Mieczy 5. Nie 1500 zł
9.5/23/20165/25/2016
8/24/2016
REMBERTÓWPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe SKOMADRemont oświetlenia ul. FiszeraNie 31233 zł
10.5/20/20165/20/2016
12/9/2016
REMBERTÓWAldona GłowińskaPrzeprowadzenie badań i sporządzenie opinii przez biegłą sądową - psycholog w przedmiocie uzależnienia od alkoholu Nie 1893.6 zł
11.5/20/20165/20/2016
12/9/2016
REMBERTÓWEwa MałekPrzeprowadzenie badań i sporządzenie opinii przez biegłą sądową - lekarz psychiatra w przedmiocie uzależnienia od alkoholuNie 1893.6 zł
12.5/20/20165/20/2016
9/2/2016
REMBERTÓWMagdalena Krakowian-RzącaRealizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień 'QVO VADIS' dla uczniów LILO im.T. Kościuszki ul. Kadrowa 5/15 w Warszawie.Nie 6845 zł
13.5/18/20165/18/2016
5/30/2016
REMBERTÓWDowbud-C Spółka z o.o.Przebudowa przyłączy gazowych i przebudowa przyłącza wodociągowego, roboty rozbiórkowe i zabezpieczenie w ciągu ulicy Szkutników.Nie 59087.2 zł
14.5/13/20165/16/2016
11/18/2016
REMBERTÓWLARIXRoboty utrzymaniowe urządzeń melioracyjnych i deszczowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy.Nie 76613.9 zł
15.5/12/20165/19/2016
8/18/2016
REMBERTÓWPBD KOS-BUD KOSOWSKI SP.JAWNAPrzedmiotem zamówienia są roboty remontowe polegające na usuwaniu barier architektonicznych na drogach w Dzielnicy Rembertów w 2016 r. Na potrzeby zobrazowania skali zamówienia sporządzono przedmiar robót zawierający rodzaj, zakres i opis robót wraz z określeniem jednostek obliczeniowych jak również podaniem ilości przewidywanych do wykonania prac. Zamawiający zastrzega, że ilości przedstawione w przedmiarze robót mają charakter orientacyjny, a sumaryczna wartość zamówienia wynikająca z przedmiaru robót nie stanowi ceny oferty, a służy tylko i wyłącznie do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) polegającą na zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, przez wykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Realizacja zamówienia przez te osoby ma na celu podniesienie jakości i terminowości wykonania zamówienia. Personel zatrudniony na podstawie stosunku pracy to większa dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec zamawiającego i wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego wykonawcy), lepsza kontrola wykonania zamówienia z uwagi na podporządkowanie pracowników wynikające ze stosunku pracy większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych, co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 2 osoby świadczących pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to remont jezdni (czynności szczegółowe określone w przedmiarze robót), lub chodnika (czynności szczegółowe określone w przedmiarze robót), oraz roboty rozbiórkoweNie 99779.6 zł
16.5/9/20165/9/2016
8/8/2016
REMBERTÓWFIRMA ŚWIĘCKIRemont oświetlenia ulicy Płatnerskiej.Nie 32541.2 zł
17.5/9/20165/9/2016
12/15/2016
REMBERTÓWOddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów PolskichŚwiadczenie usług profesjonalnego doradztwa i konsultacje eksperckie w zakresie urbanistyki i architektury w procesie przygotowania wielobranżowej koncepcji Centrum Lokalnego w Dzielnicy RembertówNie 21525 zł
18.5/9/20165/11/2016
6/30/2016
REMBERTÓWMonika Stachowiczobsługa administracyjno-techniczna postępowań w sprawie przyznania świadczeń wychowawczychNie 5728 zł
19.5/9/20165/11/2016
6/30/2016
REMBERTÓWMonika Stachowiczobsługa administracyjno-techniczna postępowań w sprawie przyznania świadczeń wychowawczychNie 5728 zł
20.5/5/20165/5/2016
10/31/2016
REMBERTÓWKRIS Krzysztof WolskiRemonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. WarszawyNie 366522 zł
Strona: pierwsza poprzednie 10 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »» następne 10 ostatnia 

*„Kwota umowy brutto” stanowi maksymalną kwotę przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków.
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt