Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Ogłoszenia i informacje - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenia i informacje - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  
 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Las (Wawer) - wyłożenie
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Las Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-04-2014
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego trasy mostowej Mostu Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od węzła z Trasą N-S do ul. Marymonckiej (Bielany) - podsumowanie i uzasadnienie
Podsumowanie i uzasadnienie w załączonym pliku PDF. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-04-2014
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 18A (Śródmieście) - przystąpienie do sporządzania
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 18 A Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2012 poz. 647 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-04-2014
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - wyłożenie
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 poz. 647 zm.) oraz w związku z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-04-2014
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Twardej (Wola) - wyłożenie
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Twardej Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-03-2014
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Kaskada (Żoliborz) - przystąpienie do sporządzania
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Kaskada Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 647), zawiadamiam o podjęciu przez Radę m.st. Warszawy Uchwały Nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-03-2014
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasta-Ogrodu Sadyba (Mokotów) - wyjaśnienie do wykazu uwag
W ogłoszeniu  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasta-Ogrodu Sadyba (Mokotów) - wykaz uwag umieszczono wyjaśnienie - informację o zmianie sposobu rozpatrzenia uwagi oraz wykaz uwag po uwzględnieniu powyższego wyjaśnienia. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-03-2014
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodworów Północnych (Białołęka) - wykaz uwag po ponownym wyłożeniu
Wykaz uwag w załączonym pliku PDF.   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-03-2014
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Piekiełko (Białołęka) - wykaz uwag po ponownym wyłożeniu
Wykaz uwag w załączonym pliku PDF. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-03-2014
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Mikołajskiej (Włochy) - ponowne wyłożenie
OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Mikołajskiej - część II w części obszaru oznaczonego symbolem przeznaczenia 12.2 MN-W Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-03-2014
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Borkowa (Wawer) - powtórne wyłożenie
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o terminie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Borkowa Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-03-2014
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Jazdowa - część zachodnia (Śródmieście) - wyłożenie
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Jazdowa – cześć zachodnia Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-03-2014
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Towarowej (Wola) - wykaz uwag po ponownym wyłożeniu
Wykaz uwag w załączonym pliku PDF. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-02-2014
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. Krasickiego (Mokotów) - ponowne wyłożenie
OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. Krasickiego Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-02-2014
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie dla zabudowy w terenie 7.UK (Śródmieście) - odstąpienie od oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o uzgodnieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (w oparciu o art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-02-2014
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Wiktoryn (Włochy) - wykaz uwag po ponownym wyłożeniu
Wykaz uwag w załączonym pliku PDF. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-02-2014
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Tynkarskiej (Ursus, Włochy) - uzupełnienie wykazu uwag
W ogłoszeniu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Tynkarskiej (Ursus, Włochy) - wykaz uwag po ponownym wyłożeniu  zamieszczono uzupełnienie wykazu uwag. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-02-2014
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Plac Wojska Polskiego (Wesoła) - wyłożenie
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Plac Wojska Polskiego Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-02-2014
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Białołęka Wieś dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia: 1 i 2KD-G, 1 i 4ZI, 1ZI/ZP i 1WS (Białołęka) - wyłożenie
OGŁOSZENIE Prezydenta m.st. Warszawy o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Białołęka Wieś dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia: 1 i 2KD-G, 1 i 4ZI, 1ZI/ZP i 1WS Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-02-2014
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasta-Ogrodu Sadyba (Mokotów) - uzupełnienie wykazu uwag
W ogłoszeniu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasta-Ogrodu Sadyba (Mokotów) - wykaz uwag zamieszczono uzupełnienie wykazu uwag oraz wykaz uwag po sprostowaniu i uzupełnieniu. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-02-2014

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu