Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Ogłoszenia i informacje - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenia i informacje - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  
 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Salomea (Włochy) - wykaz uwag
Wykaz uwag w załączonym pliku PDF. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-07-2014
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste - rejon ulicy Kolejowej (Wola) - uzasadnienie i podsumowanie
Uzasadnienie i podsumowanie w załączonym pliku PDF.   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-07-2014
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenego rejonu Jazdowa - część zachodnia (Śródmieście) - wykaz uwag
Wykaz uwag w załączonym pliku PDF. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-07-2014
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Południowego w rejonie ul. Poznańskiej (Śródmieście) - wyłożenie
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Południowego w rejonie ul. Poznańskiej Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-07-2014
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Elektoralnej 5/7 (Śródmieście) - wyłożenie
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Elektoralnej 5/7 Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-07-2014
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Niecałej 14 (Śródmieście) - wyłożenie
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Niecałej 14 Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-07-2014
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Henrykowa (Białołęka) - wykaz uwag po powtórnym wyłożeniu
Wykaz uwag w załączonym pliku PDF. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-07-2014
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 3 z obrębu 1-11-17 przy ulicy Rosoła (Ursynów) - przystąpienie do sporządzania
OBWIESZCZENIE  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 3 z obrębu 1-11-17 przy ulicy Rosoła Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) zawiadamiam o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-07-2014
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna cz. I (Praga-Południe) - wykaz uwag
Wykaz uwag w załączonym pliku PDF. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-07-2014
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie al. Bohaterów Września (Ochota) - wyłożenie
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie al. Bohaterów Września Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-07-2014
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie (Mokotów) - przystąpienie do sporządzania
OGŁOSZENIE Prezydenta m. st. Warszawy o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-06-2014
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sążnistej (Wilanów) - ponowne wyłożenie
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sążnistej Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)  w związku z art. 4 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-06-2014
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Wiśniowej Góry - część I (Wawer) - termin sesji uchwalającej
OGŁOSZENIE Prezydenta m.st. Warszawy o terminie sesji w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wiśniowej Góry - część I Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r., Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-06-2014
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sążnistej (Wilanów) - wykaz uwag
Wykaz uwag w załączonym pliku PDF. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-06-2014
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki dla zabudowy w terenie 7.UK (Śródmieście) - wyłożenie
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki dla zabudowy w terenie 7.UK Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-06-2014
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kłobuckiej (Ursynów) - wykaz uwag
Wykaz uwag w załączonym pliku PDF. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-06-2014
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ul. Orłów Piastowskich (Ursus) - sprostowanie wykazu uwag po powtórnym wyłożeniu
W ogłoszeniu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ul. Orłów Piastowskich (Ursus) - wykaz uwag po powtórnym wyłożeniu  zamieszczono sprostowanie wykazu uwag oraz wykaz po uwzględnieniu sprostowania. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-05-2014
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc (Mokotów, Śródmieście) - sprostowanie wykazu uwag
W ogłoszeniu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc (Mokotów, Śródmieście) - wykaz uwag  zamieszczono sprostowanie wykazu uwag i wykaz uwag po uwzględnieniu sprostowania. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-05-2014
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodworów Południowych (Białołęka) - sprostowanie wykazu uwag
W ogłoszeniu  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodworów Południowych (Białołęka) - wykaz uwag po powtórnym wyłożeniu  zamieszczono sprostowanie wykazu uwag oraz wykaz uwag po uwzględnieniu sprostowania. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-05-2014
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Białołęka Wieś dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia: 1 i 2KD-G, 1 i 4ZI, 1ZI/ZP i 1WS (Białołęka) - wykaz uwag
Wykaz uwag w załączonym pliku PDF. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-05-2014

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu