Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Ogłoszenia i informacje - gospodarka nieruchomościami

Ogłoszenia i informacje - gospodarka nieruchomościami

  Drukuj
 

Praga-Południe. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Latyczowskiej.
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że dnia 21 lipca 2016 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Grochowskiej 274 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-07-2016
Rembertów. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Szyszaków.
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że w dniu 18 lipca 2016 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 oraz Urzędu Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy przy al. gen. A. Chruściela 28, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-07-2016
Praga-Południe. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Makowskiej róg ul. Załęże.
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Grochowskiej 274 oraz na stronie internetowej ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-07-2016
Łódź. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału m.st. Warszawy w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łodzi przy ul. Grabowej 11, na rzecz jednego ze współwłaścicieli.
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że w dniu 12 lipca 2016r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nr GK-WO-65/2016 o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym , ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-07-2016
Mokotów. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Mokotów przy ul. Kieleckiej 19 i 21
Prezydent m.st. Warszawy i n f o r m u j e, że od dnia 18.07.2016 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Rakowieckiej 25/27 w Warszawie oraz Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-07-2016
Przypki. Ogłoszenie II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawy, położonej we wsi Przypki w gminie Tarczyn.
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 oraz na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy www.um.warszawa.pl i w Biuletynie informacji Publicznej Miasta ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-07-2016
Mokotów. Wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Dzielnicy Mokotów przy ul. Kwiatowej 8 (lok. 8) i przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu pod budynkiem w użytkowanie wieczyste.
Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy i n f o r m u j e, że od dnia 12.07.2016 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27 zostanie wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz Nr 10/2016 lokalu mieszkalnego położonego w Dzielnicy Mokotów przy ul. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-07-2016
Mokotów. Wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Dzielnicy Mokotów przy ul. Kwiatowej 8 (lok. 2) i przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu pod budynkiem w użytkowanie wieczyste.
Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy i n f o r m u j e, że od dnia 12.07.2016 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27 zostanie wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz Nr 9/2016 lokalu mieszkalnego położonego w Dzielnicy Mokotów przy ul. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-07-2016
Praga-Południe. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. I. Kruszewskiego.
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Grochowskiej 274 oraz na stronie internetowej ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-07-2016
Praga-Południe. Wykaz lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. St. Augusta 32 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarząd Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy INFORMUJE że w dniu 21.06.2016 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274 wywieszono na okres 21 dni wykaz nr VI/NL/4/2016 lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. St. Augusta 32 przeznaczonego do sprzedaży w drodze ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-07-2016
Białołęka. Wykaz o przeznaczeniu do wyjścia ze współwłasności przez podział rzeczy wspólnej nieruchomości, położonej w Warszawie przy ul. Płochocińska i Ul. Żubowiecka
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy informuje,   że w dniu 8 lipca 2016 roku na tablicach ogłoszeń w siedzibach Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 oraz Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przy ul. Modlińska 197, wywieszony ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-07-2016
Wawer - ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Wawer przy ulicy Koprowej, opisanej jako grunt niehipotekowany, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 55 z obrębu 3-12-27
O G Ł O S Z E N I E Prezydent m. st. Warszawy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem, złożonym dniu 19 maja 2016r. w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy przez RWE Stoen Operator Sp. z o. o., zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-07-2016
Mokotów. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku przy ul. Stefana Batorego 37 oraz informacji o podaniu do publicznej wiadomości ww. ogłoszenia
ZARZĄD DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27 oraz na stronach  internetowych  m.st. Warszawy i Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ( www.bip.warszawa.pl , www.mokotow.waw.pl ) zostało ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-07-2016
Mokotów. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku przy ul. Balonowej 22 oraz informacji o podaniu do publicznej wiadomości ww. ogłoszenia
ZARZĄD DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27 oraz na stronach  internetowych  m.st. Warszawy i Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ( www.bip.warszawa.pl , www.mokotow.waw.pl ) zostało ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-07-2016
Mokotów. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy ul. Balonowej 22 oraz informacji o podaniu do publicznej wiadomości ww. ogłoszenia
ZARZĄD DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY   informuje,   że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27 oraz na stronach   internetowych   m.st. Warszawy i Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (www.bip.warszawa.pl, www.mokotow.waw.pl) ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-07-2016
Praga-Południe. Informacja o ogłoszeniu o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Berezyńskiej 26.
                                Zarząd   Dzielnicy   Praga-Południe m.st. Warszawy   INFORMUJE   że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-07-2016
Praga-Południe. Informacja o ogłoszeniu o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Francuskiej 12
                                  Zarząd   Dzielnicy   Praga-Południe m.st. Warszawy   INFORMUJE   że na tablicy ogłoszeń w siedzibie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-07-2016
Ursynów. Wykaz o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym gruntów położonych przy ul. H. Arctowskiego i ul. T. Makowskiego wraz z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności budynków.
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy informuje, że w dniu 07.07.2016 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibach Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 oraz Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy Al. KEN 61, wywieszony został na okres 21 dni wykaz nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-07-2016
Stalowa Wola. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału miasta stołecznego Warszawy w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Stalowej Woli, powiat stalowowolski, województwo podkarpackie.
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że w dniu 6 lipca 2016r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nr GK-WO-60/2016 o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym , ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-07-2016
Ursynów. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie przy ul. K. Sotta "Sokoła", na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej.
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że w dniu 4 lipca 2016 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibach Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 oraz Urzędu Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy przy al. KEN 61, wywieszony został na okres ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-07-2016

<< < 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt