Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Ogłoszenia i informacje - gospodarka nieruchomościami

Ogłoszenia i informacje - gospodarka nieruchomościami  
 

Ursynów. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Baletowej 168 i 172
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i Urzędu Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 oraz na stronie internetowej ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-02-2014
Rembertów. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Szyszaków
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i Urzędu Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy przy al. gen. A. Chruściela „Montera” 28 oraz na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-02-2014
Mokotów. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Kujawskiej 1
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że w dniu 6 lutego 2014 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 oraz Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 25/27 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-02-2014
Wesoła. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa przewodu gazowego i przewodu wodociągowego (ul. Teodozji, Kolonia Miłosna nr 35a)
Ogłoszenie Działając na podstawie art. 4 pkt. 9 b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) Prezydent m.st. Warszawy uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem złożonym w dniu 26 lipca 2013 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-02-2014
Wesoła. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa przewodu gazowego średniego ciśnienia (ul. Teodozji, Kolonia Miłosna nr 33a i 34a)
Ogłoszenie Działając na podstawie art. 4 pkt. 9 b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) Prezydent m.st. Warszawy uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem złożonym w dniu 26 lipca 2013 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-02-2014
Włochy. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Aksamitnej 4a (d. ul. Aksamitnej 2)
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl i w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-02-2014
Praga-Południe. Wykaz o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym zabudowanej części nieruchomości położonej przy ul. Afrykańskiej
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że w dniu 4.02.2014 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibach Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 oraz Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274, wywieszony został na okres 21 dni wykaz nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-02-2014
Ursynów. Decyzja ograniczająca (wszczęcie powstępowania). Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, oraz na budowa przyłączy gazowych (dz. ew. 50 z obrębu 1-11-17)
Działając na podstawie art. 4 pkt. 9 b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) Prezydent m.st. Warszawy uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z wnioskami złożonymi w Biurze Gospodarki ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-02-2014
Ochota. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Błogosławionego Ładysława z Gielniowa 3
Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy informuje, że od dnia 10.02.2014 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota przy ul. Grójeckiej 17a zostanie wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nr 1/2014 dotyczący nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie w Dzielnicy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-02-2014
Śródmieście. Wykaz o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym niezabudowanej części nieruchomości położonej przy ul. Jaworzyńskiej 15
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że w dniu 29 stycznia 2014 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibach Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 oraz Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43, wywieszony został na okres 21 dni ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-01-2014
Bielany. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. B. Podczaszyńskiego 12
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl i w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-01-2014
Bielany. Wykaz o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości położonej ul. Nocznickiego
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że w dniu 31.01.2014 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibach Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 oraz Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29, wywieszony został na okres 21 dni wykaz nr GK-WO-8/2014 o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-01-2014
Białołęka. Zawiadomienie o czynności wyznaczenia punktów granicznych oraz przyjęcia granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 12 z obrębu 4-03-10
Zawiadomienie Zawiadamia się o czynności wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości (dz. 12 z obrębu 4-03-10 Dzielnica Białołęka) na podstawie art.39 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-01-2014
Wesoła. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. S. Berenta
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pułku 33 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl i w Biuletynie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-01-2014
Wilanów. Wykaz o przeznaczeniu do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany niezabudowanej działki położonej przy ul. Przyczółkowej
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że w dniu 24 stycznia 2014 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 oraz Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. S. K. Potockiego 11, wywieszony został na okres 21 dni wykaz nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-01-2014
Praga-Południe. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy al. Stanów Zjednoczonych
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że dnia 27 stycznia 2014 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274 wywieszony został, na okres 21 dni, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-01-2014
Włochy. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Latarnika
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl i w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-01-2014
Wawer. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Stradomskiej
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ul. Żegańskiej 1, na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl oraz w Biuletynie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-01-2014
Mokotów. Wykaz o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości w celu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Kazimierzowskiej 11
Urząd m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy placu Starynkiewicza 7/9, został na tablicy ogłoszeń wywieszony wykaz o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości w celu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2014
Praga-Południe. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. A. Kordeckiego 45
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Grochowskiej 274 oraz na stronie internetowej ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2014

<< < 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu