Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Ogłoszenia i informacje - architektura i urbanistyka

Ogłoszenia i informacje - architektura i urbanistyka

  Drukuj
 

Wesoła. Inwestycja celu publicznego (możliwość zapoznania się z materiałami).Budowa sieci energetycznej kablowej i słupów oświetleniowych w ulicach: Rodziewiczówny, Lirycznej, Literackiej i Fraszki.
OBWIESZCZENIE   Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej kablowej i słupów oświetleniowych w ulicach: Rodziewiczówny, Lirycznej, Literackiej i Fraszki, na działkach ew. nr 147, 158, 153, 180, 195, 190, 264 z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-05-2017
Wesoła. Inwestycja celu publicznego (możliwość zapoznania się z materiałami). Budowa sieci energetycznej kablowej i słupów w ulicy Forsycji.
OBWIESZCZENIE   Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej kablowej i słupów oświetleniowych w ulicy Forsycji, na działkach ew. nr: 394, 404, 424, 441 z obrębu 8-07-16 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-05-2017
Wesoła. Inwestycja celu publicznego (możliwość zapoznania się z materiałami). Budowa sieci energetycznej kablowej i słupów oświetleniowych w ulicach: Brylantowej i Nefrytowej.
OBWIESZCZENIE   Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej kablowej i słupów oświetleniowych w ulicach: Brylantowej i Nefrytowej, na działkach ew. nr: 463, 499, 490, 13/5 z obrębu 8-07-14 w Dzielnicy Wesoła ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-05-2017
Wesoła. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Budowa sieci wodociągowej DN 100 mm w ulicy Granicznej.
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że: 1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy została wydana decyzja nr 12/2017 o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-05-2017
Wesoła. Wydanie decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Berenta.
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że: 1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy została wydana decyzja nr 11/2017 o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-05-2017
Targówek. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Gajkowicza, Mokrej
Na podst. art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r. poz. 778) Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zawiadamia, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-05-2017
Wesoła. Inwestycja celu publicznego (możliwość zapoznania się z materiałami). Budowa sieci wodociągowej w ulicy Słowiczej.
OBWIESZCZENIE   Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Słowiczej, na działkach ew. nr: 50/3, 51/18, 51/19, 53/2, 54/5, 56/7, 58/13, 59 w obrębie 8-02-02; 7 w obrębie 8-02-01, na terenie Dzielnicy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-05-2017
REMBERTÓW - UL. KADROWA
UD-VIII-WAB.6740.37.2016.JKA Signum: 6740.77.2016.JKA OBWIESZCZENIE Na podsta wi e art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 k wi etnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-05-2017
Ursynów. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia 115/P/17 z 09.03.2017 w spr.sprostowania omyłki w decyzji nr 26/D/17 z 27.01.2017 r. zezwalającej na inwestycjię drogową polegającą na budowie ul. 5KUD i 7KUD na działkach nr 10/2,20,22/4,24/2,25/4,25/5,
Warszawa, 16.05.2017              znak sprawy : UD-XII-WAB-A.6740. 336 .2016.ABR   OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) Prezydent m. st. Warszawy zawiadamia, że, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-05-2017
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Tapicerskiej
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 § 4 oraz art.10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) i art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-05-2017
Wesoła. Inwestycja celu publicznego (możliwość zapoznania się z materiałami). Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Jeździeckiej i Trakt Brzeski.
OBWIESZCZENIE   Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w ulicach: Jeździeckiej i Trakt Brzeski, na działkach ew. nr: 21, 1/18, 1/6, 1/5 z obrębu 8-07-11 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Na podstawie art. 10 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-05-2017
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – rozbudowa budynku Przedszkola Nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44
OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2016 r., poz. 778, ze zm. ), informuje się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Miasta Stołecznego Warszawy reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-05-2017
Praga-Południe.Budowa sieci wodociągowej DN 150,sieci kanalizacji ogólnospławnej do DN400, osiedlowej sieci ciepłowniczej do 2xDN125 przy ul. Przeworskiej
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2016, poz. 23 ) , art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-05-2017
Wesoła. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Marii Rodziewiczówny.
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że: 1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy została wydana decyzja nr 10/2017 o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-05-2017
Śródmieście. Zawiadomienie o złożeniu zażalenia na postanowienie nr 52/ŚRÓ/17 o zawieszeniu postepowania - lokalizacja inwestycji celu publicznego - budowa budynku biblioteki sejmowej ul. Wiejska.
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Znak: AM-WRU.6733.51.2016.JFE                                      Warszawa, dnia 12.05.2017r. OBWIESZCZENIE Na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-05-2017
Wilanów. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Jarej na odc. od skrzyżowania z ul. Bruzdową do ul. Wał Zawadowski oraz rozbudowie ul. Bruzdowej na odc. o
UD-XV- WAB.6740.101.2017.MPO, Warszawa, dnia     11.05.2017 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-05-2017
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Instalatorów i Popularnej
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 § 4 oraz art.10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) i art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-05-2017
Śródmieście, Wola. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - lokalizacja inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej
Znak:AM-ZP-C.6733.4.2017.JFE   OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t ze zm), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 j.t. ze zm). Z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-05-2017
Wesoła. Inwestycja celu publicznego (możliwość zapoznania się z materiałami). Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej w ulicy Żółkiewskiego.
OBWIESZCZENIE   Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej w ulicy Żółkiewskiego, na działkach ew. nr 5, 7/7 z obrębu 8-04-09 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Na podstawie art. 10 ustawy z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-05-2017
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Świetlistej
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późn. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-05-2017

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt