Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
 

BIP > Menu przedmiotowe > Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy > Budżet m.st. Warszawy > Budżet m.st. Warszawy

Budżet m.st. Warszawy  
 

Budżet m.st. Warszawy

 

Rok 2015

Założenia do projektu budżetu m.st. Warszawy na rok 2015 (zobacz)


Rok 2014

Budżet miasta stołecznego Warszawy na rok 2014:

Projekt budżetu m.st. Warszawy na rok 2014:

Syntetyczna informacja dotycząca uchwały budżetowej m.st. Warszawy na rok 2014 oraz WPF na lata 2014 - 2042 (zobacz)

Projekt budżetu m.st. Warszawy na rok 2014 w ujęciu syntetycznym (zobacz)

Prezentacja projektu budżetu m.st. Warszawy na rok 2014 oraz projektu WPF m.st. Warszawy na lata 2014 - 2042 (zobacz) 

Informacja o projekcie budżetu m.st. Warszawy na rok 2014 (zobacz)

Założenia do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok (zobacz)


Rok 2013

Uchwała Nr Wa.15.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2012 roku dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Nr XLVIII/1302/2012 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok [zobacz]

Budżet miasta stołecznego Warszawy na rok 2013:

Projekt budżetu m.st. Warszawy na rok 2013:

 • Kompendium [zobacz]
 • Uchwała Nr 407.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie:
  • opinii o przedłożonym przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy projekcie uchwały budżetowej na 2013 r.
  • opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu [zobacz]
 • Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok:

Algorytm podziału środków do dyspozycji dzielnic na 2013 r. [zobacz]

Prezentacja projektu budżetu na 2013 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2042. [zobacz]

Założenia do projektu budżetu m.st. Warszawy na rok 2013 [zobacz]


Rok 2012

Uchwała Nr Wa.6.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2012 roku dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Nr XXIX/632/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 rok. [zobacz]

Uchwała Nr XXIX/632/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. [zobacz]

Projekt budżetu m.st. Warszawy na rok 2012:

Założenia do projektu budżetu m.st. Warszawy na rok 2012 [zobacz]


Rok 2011

Uchwała Nr 21/W/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 lutego 2011 r. dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Nr VI/101/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. [zobacz]

Uchwała Nr VI/101/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok:

Projekt budżetu m.st. Warszawy na rok 2011:

 • Kompendium [zobacz]
 • Załączniki dzielnicowe [zobacz]
 • Syntetyczne omówienie projektu budżetu m.st. Warszawy na rok 2011 [zobacz]  
 • Syntetyczne omówienie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033 [zobacz]
 • Uchwała nr 325/W/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie: 1. opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok; 2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2011 rok. (zobacz)

Założenia do projektu budżetu m.st. Warszawy na rok 2011 [zobacz]


Rok 2010

Uchwała Nr LXIX/2173/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok:

Projekt budżetu m.st. Warszawy na rok 2010:

Założenia do projektu budżetu m.st. Warszawy na rok 2010 [zobacz]


Rok 2009

Uchwała Nr XLV/1407/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok:

Budżet m.st. Warszawy na 2009 r. w pigułce [strona 1] [strona 2]

Projekt budżetu m.st. Warszawy na rok 2009:

Założenia do projektu budżetu m.st. Warszawy na rok 2009 [zobacz]


 Rok 2008

Uchwała Nr XXI/709/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2008 rok:

Projekt budżetu m.st. Warszawy na rok 2008:


Rok 2007

Uchwała Nr VI/41/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2007 rok [zobacz]

 • Objaśnienia do uchwały Nr VI/41/2007 [zobacz]
 • Załączniki do uchwały Nr VI/41/2007 [zobacz]
 • Wykresy do uchwały Nr VI/41/2007 [zobacz]

Projekt budżetu m.st. Warszawy na rok 2007:

 • Objaśnienia do Projektu budżetu [zobacz]
 • Wykresy do Projektu budżetu [zobacz]
 • Załączniki do Projektu budżetu [zobacz]

Założenia do projektu budżetu m.st. Warszawy na rok 2007 [zobacz]


Rok 2006

Uchwała Nr LXIV/1947/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2006 rok [zobacz]

 • Objaśnienia do uchwały Nr LXIV/1947/2005 [zobacz]
 • Załączniki do uchwały Nr LXIV/1947/2005 [zobacz]
 • Wykresy do uchwały Nr LXIV/1947/2005 [zobacz]


Rok 2005

Uchwała Nr XLVI/1126/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2005 rok [zobacz]


Rok 2004

Uchwała Nr XXVII/502/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2004 rok [zobacz]


Rok 2003

Uchwała Nr IX/106/2003 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2003 rok [zobacz]


 
 
Wprowadził Czystowski Jan (Biuro Planowania Budżetowego (PB)) 15-11-2013
Aktualizujący Rycharska Renata (Biuro Planowania Budżetowego (PB)) 01-07-2014
Zatwierdzający Stasiuk Anna (Biuro Planowania Budżetowego (PB)) 01-07-2014
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-07-2014
Liczba odwiedzin: 11278
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu