Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Geodezji i Katastru > Biuro Geodezji i Katastru

Biuro Geodezji i Katastru

  Drukuj
 
Adres


02-567 Warszawa
ul. Sandomierska 12

serwis internetowy: www.um.warszawa.pl/bgik

Dane kontaktowe:

Informacja:
tel.: 22 443 16 00, 22 443 16 01, faks: 22 443 16 02

Udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków:
tel.: 22 443 16 38, 22 443 17 39, 22 443 16 39, 22 443 16 46, 22 443 16 81, 22 443 16 76

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków:
tel.: 22 443 17 32, 22 443 16 98, 22 443 16 87, 22 443 18 24, 22 443 19 01

Rejestr cen i wartości nieruchomości:
tel.: 22 443 16 30, 22 443 16 34

Numeracja porządkowa (adresy):
tel.: 22 443 17 44, 22 443 16 45, 22 443 18 41, 22 443 18 89

Nazewnictwo obiektów miejskich:
tel.: 22 443 17 41, 22 443 18 37, 22 443 16 41

Postępowania administracyjne w sprawie ewidencji gruntów i budynków:
tel.: 22 443 18 79, 22 443 18 28
Postępowania administracyjne w sprawie rozgraniczenia  nieruchomości:
tel.: 22 443 16 47, 22 443 17 33

Udostepnianie kopii map i dokumentów zasobu:
tel.: 22 443 17 57, 22 443 17 58
Obsługa prac geodezyjnych:
tel.: 22 443 16 15, 22 443 18 70

Sekretariat:
tel.: 22 443 17 00, 22 443 18 00, faks: 22 443 16 02

Email
sekretariat-bgik@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Tomasz Myśliński
tel.: 22 443 17 00, 22 443 18 00, faks: 22 443 16 02, e-mail: tmyslinski@um.warszawa.pl
ul. Sandomierska 12 (budynek B3), p. 311
zastępca dyrektora Jadwiga Rygol
tel.: 22 443 17 00, 22 443 18 00, faks: 22 443 16 02, e-mail: jrygol@um.warszawa.pl
ul. Sandomierska 12 (budynek B3), p. 311
zastępca dyrektora Maria Cichy
tel.: 22 443 17 00, 22 443 18 00, faks: 22 443 16 02, e-mail: mcichy@um.warszawa.pl
ul. Sandomierska 12 (budynek B3), p. 303
zastępca dyrektora Katarzyna Głodek
tel.: 22 443 17 00, 22 443 18 00, faks: 22 443 16 02, e-mail: kglodek@um.warszawa.pl
ul. Sandomierska 12 (budynek B3), p. 305
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Geodezji i Katastru należy w szczególności:

 1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
  • ewidencji gruntów i budynków,
  • mapy zasadniczej,
  • gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
 2. gromadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu, wyłączanie materiałów z zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym;
 3. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w tym organizowanie i przeprowadzanie narad koordynacyjnych;
 4. zakładanie i aktualizacja geodezyjnych osnów szczegółowych i ochrona terenowych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 5. przygotowywanie i przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
 6. ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
 7. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie:
  • baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, w tym:
   • ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
   • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
   • ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
   • rejestru cen i wartości nieruchomości,
   • szczegółowych osnów geodezyjnych,
   • obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej,
  • standardowych opracowań kartograficznych na podstawie odpowiednich baz danych, w tym mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej,
  • mapy punktów adresowych;
 8. prowadzenie postępowań administracyjnych o rozgraniczanie nieruchomości;
 9. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nazw obiektom miejskim, tj. ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w m.st. Warszawie, z wyłączeniem kształtowania ich nazewnictwa;
 10. prowadzenie spraw związanych z budową, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury informacji przestrzennej m.st. Warszawy, w tym koordynacja i standaryzacja działań komórek organizacyjnych Urzędu i urzędów dzielnic oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy w tym zakresie.
Dodatkowe informacje

Dyrektor Biura pełni funkcję Geodety m.st. Warszawy

Załączniki

wewnętrzny regulamin działalności Biura Geodezji i Katastru [zobacz]

 
 
Wprowadzający: Trociński Tomasz (Biuro Kontroli (KW)) 10-05-2007
Aktualizujący: Piasko Maciej (Biuro Geodezji i Katastru (BG)) 21-07-2015
Zatwierdzający: Lendzion Jarosław (Biuro Geodezji i Katastru (BG)) 21-07-2015
Publikujący: Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-07-2015
Liczba odwiedzin: 242377
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt