Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Edukacji > Biuro Edukacji

Biuro Edukacji

  Drukuj
 
Adres
00-033 Warszawa
ul. Wojciecha Górskiego 7
Telefon
22 443 35 11
Faks
22 443 35 12
Email
edukacja@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Joanna Gospodarczyk
tel.: 22 443 35 00, faks: 22 443 35 02, e-mail: jgospodarczyk@um.warszawa.pl
ul. Wojciecha Górskiego 7, p. 208
zastępca dyrektora Beata Murawska
tel.: 22 443 35 00, faks: 22 443 35 32, e-mail: bmurawska@um.warszawa.pl
ul. Wojciecha Górskiego 7, p. 305
zastępca dyrektora Mirosław Sielatycki
tel.: 22 443 35 00, faks: 22 443 35 12, e-mail: msielatycki@um.warszawa.pl
ul. Wojciecha Górskiego 7, p. 303
zastępca dyrektora Mieczysława Nowotniak
tel.: 22 443 35 00, e-mail: mnowotniak@um.warszawa.pl
ul. Wojciecha Górskiego 7, p. 205
Zakres działania wydziału biura

Zakres działania Biura Edukacji określa zarządzenie 6664/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 października 2014 r.

 1. W Biurze działa Koordynator ds. ryzyka wyznaczony przez Dyrektora.
 2. Do zakresu działania Koordynatora ds. ryzyka należy wspomaganie Dyrektora, jako właściciela ryzyka, w zarządzaniu ryzykiem w Biurze poprzez wykonywanie zadań, o których mowa w zarządzeniach Prezydenta.
 3. Do zakresu działania każdej wewnętrznej komórki organizacyjnej Biura należy wykonywanie zadań z obszaru zarządzania ryzykiem poprzez:
  1. rejestrowanie ryzyka i jego dokumentowanie (identyfikacja, analiza, szacowanie, hierarchizacja, podjęcie decyzji o sposobie reakcji na ryzyko: unikanie, dzielenie się, akceptacja, ograniczenie);
  2. współpracę z Koordynatorem ds. ryzyka w zakresie realizacji zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem w Biurze, w określonych przez Dyrektora terminach i formach, a w szczególności:
   1. określanie celów lub zadań do realizacji na dany rok i w dalszej perspektywie stanowiących odniesienie do identyfikacji ryzyka,
   2. udział w opracowywaniu kryteriów i mierników oceny realizacji przyjętych celów i zadań,
   3. bieżące monitorowanie i okresowe raportowanie w zakresie poziomu zaawansowania w osiąganiu celów i wykonywanych zadań,
   4. udział w przeprowadzaniu półrocznej i rocznej identyfikacji ryzyka, na podstawie oceny stanu realizacji przyjętych celów i zadań, analizy innych rozpoznanych istotnych czynników oraz szacowania poziomu występującego ryzyka i jego źródeł,
   5. zgłaszanie zidentyfikowanych incydentów i innych zdarzeń wewnętrznych i zewnętrznych, kształtujących poziom ryzyka wraz z analizą przyczyn i skutków ich występowania,
   6. monitorowanie skuteczności i adekwatności podejmowanych czynności zaradczych lub usprawniających oraz wnioskowanie potrzeby zmian,
   7. realizacja otrzymanych zaleceń i rekomendacji.
 4. W zakresie zadań wydziałów, zespołu i samodzielnych wieloosobowych stanowisk pracy, Naczelnicy Wydziałów, Kierownik Zespołu oraz osoby na samodzielnych wieloosobowych stanowiskach pracy odpowiadają przed nadzorującym Zastępcą Dyrektora i Dyrektorem za bieżące zarządzanie ryzykiem oraz współpracę z Koordynatorem ds. ryzyka w zakresie ustalonym przez Dyrektora.
Dodatkowe informacje

Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze oraz jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, nad którymi wykonywany jest nadzór przy pomocy Biura Edukacji

1. Bursy i placówki edukacji pozaszkolnej:

 1. Bursa Szkolna nr 4, ul. Księcia Janusza I 45/47, 01-452 Warszawa;
 2. Bursa Szkolna nr 5 im. ppłk mgr inż. Grażyny Lipińskiej, ul. Zagójska 3, 04-160 Warszawa;
 3. Bursa Szkolna nr 6, ul. Okopowa 55a, 01-043 Warszawa;
 4. Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola, ul. Myśliwiecka 9, 00-459 Warszawa;
 5. Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno - Wypoczynkowy „Zatoka Uklei” w Gawrych Rudzie, Gawrych Ruda , 16-402 Suwałki;
 6. Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna -  Ośrodek Oświatowo – Szkoleniowy „Arkadia” w Kazimierzu Dolnym, Czerniawy 1, 24-120 Kazimierz Dolny;
 7. Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy „Syrenka” w Marózie, Maróz , 11-015 Olsztynek;
 8. Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie, Piastów 10, 76-032 Mielno;
 9. Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna -  Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy „Orle Gniazdo” w Sromowcach Wyżnych, Nad Zalew 7, 34-443 Sromowce;
 10. Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy „Omega” w Stręgielku, Stręgielek , 11-610 Pozezdrze;
 11. Pałac Młodzieży, ul. pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa;
 12. Państwowe Ognisko Artystyczne, ul. Nowolipie 4, 00-150 Warszawa;
 13. Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. KEN, ul. Jezuicka 4, 00-281 Warszawa;
 14. Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 Syrenka, ul. Karolkowa 53a, 01-197 Warszawa;
 15. Zespół Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży, ul. Długa 18/20, 00-238 Warszawa;

2. Specjalistyczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne:

 1. Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP", ul. Boryszewska 4, 00-781 Warszawa;
 2. Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem "OPTA", ul. Wiśniowa 56, 02-520 Warszawa;
 3. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "TOP", ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa;
 4. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców", ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa;

4. Szkoły i placówki szkolnictwa specjalnego:

 1. Gimnazjum Specjalne nr 150, ul. Różana 22/24, 02-569 Warszawa;
 2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 SOS, ul. Rzymowskiego W. 36, 02-697 Warszawa;
 3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 KĄT, ul. Zorzy 17, 04-639 Warszawa;
 4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 Dom na Trakcie im. prof. dr Stanisława Jedlewskiego, ul. Trakt Lubelski 40, 04-870 Warszawa;
  Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ul. Reymonta W. 16, 01-842 Warszawa;
 5. Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku", ul. Rynek Nowego Miasta 4, 00-229 Warszawa;
 6. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6, ul. ks. Brożka J. 26, 01-451 Warszawa;
 7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7, ul. Osowska 81, 04-351 Warszawa;
 8. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8, ul. Podmokła 4, 04-819 Warszawa;
 9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2, ul. Strażacka 57, 04-462 Warszawa;
 10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 im. dr Grzegorza Maja, ul. Patriotów 90, 04-844 Warszawa;
 11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4, ul. Dolna 19, 00-773 Warszawa;
 12. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im.dr Zofii Galewskiej, ul. Koźmińska 7, 00-448 Warszawa;
 13. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego, ul. Zakroczymska 6, 00-225 Warszawa;
 14. Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego, ul. Trzech Krzyży 4/6, 00-499 Warszawa;
 15. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego, ul. Łucka 17/23, 00-842 Warszawa;
 16. Przedszkole Specjalne nr 68 w Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa, ul. Ożarowska 75a, 01-444 Warszawa;
 17. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9, ul. Paska J. C. 10, 01-640 Warszawa;
 18. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 302 w Ośrodku Terapii Dziecka w Środowisku, ul. Króla Jana III Sobieskiego 93, 00-763 Warszawa;
 19. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1, ul. Bełska 5, 02-638 Warszawa;
 20. Zespół Szkół Specjalnych nr 38, ul. Namysłowska 10, 03-455 Warszawa;
 21. Zespół Szkół Specjalnych nr 63, ul. Elektoralna 12/14, 00-139 Warszawa;
 22. Zespół Szkół Specjalnych nr 78 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Instytucie "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka", ul. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa;
 23. Zespół Szkół Specjalnych nr 85, ul. Elektoralna 12/14, 00-139 Warszawa;
 24. Zespół Szkół Specjalnych nr 86 w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Bogdanowicza, ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa;
 25. Zespół Szkół Specjalnych nr 87 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym, ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa;
 26. Zespół Szkół Specjalnych nr 89, ul. Skaryszewska 8, 03-802 Warszawa;
 27. Zespół Szkół Specjalnych nr 90, ul. ks. Kordeckiego A. 54, 04-330 Warszawa;
 28. Zespół Szkół Specjalnych nr 91, ul. Weterynaryjna 3, 03-838 Warszawa;
 29. Zespół Szkół Specjalnych nr 92, ul. Szczęśliwicka 45/47, 02-353 Warszawa;
 30. Zespół Szkół Specjalnych nr 93 w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa;
 31. Zespół Szkół Specjalnych nr 94 w Instytucie Reumatologicznym, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa;
 32. Zespół Szkół Specjalnych nr 95, ul. Hafciarska 80/86, 04-725 Warszawa;
 33. Zespół Szkół Specjalnych nr 96 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, ul. Króla Jana III Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa;
 34. Zespół Szkół Specjalnych nr 97, ul. Tarchomińska 4, 03-746 Warszawa;
 35. Zespół Szkół Specjalnych nr 98, ul. Bartnicza 2, 03-358 Warszawa;
 36. Zespół Szkół Specjalnych nr 99 im. Stefana Starzyńskiego, ul. Różana 22/24, 02-569 Warszawa;
 37. Zespół Szkół Specjalnych nr 100, ul. hetmana Czarnieckiego S. 49, 01-548 Warszawa;
 38. Zespół Szkół Specjalnych nr 101, ul. Karolkowa 56, 01-193 Warszawa;
 39. Zespół Szkół Specjalnych nr 102, ul. Przedwiośnie 1, 04-748 Warszawa;
 40. Zespół Szkół Specjalnych nr 103 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym - Filii, ul. Działdowska 1, 01-184 Warszawa;
 41. Zespół Szkół Specjalnych nr 104 w Instytucie Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka M. 17A, 01-211 Warszawa;
 42. Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im. Kazimierza Kirejczyka, ul. Długa 9, 00-238 Warszawa;
 43. Zespół Szkół Specjalnych nr 107, ul. gen. Dembińskiego H. 1, 01-644 Warszawa;
 44. Zespół Szkół Specjalnych nr 108, ul. św. Bonifacego 81, 02-945 Warszawa;
 45. Zespół Szkół Specjalnych nr 109, ul. Białobrzeska 44, 02-325 Warszawa;

5. Instytucja kultury - Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa;

6. Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa;

7. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w Warszawie, ul. Stara 4, 00 -231 Warszawa.
 

 
 
Wprowadzający: Burakowski Michał (Biuro Edukacji (BE)) 18-06-2007
Aktualizujący: Burakowski Michał (Biuro Edukacji (BE)) 27-11-2015
Zatwierdzający: Nowotniak Mieczysława (Biuro Edukacji (BE)) 27-11-2015
Publikujący: Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-11-2015
Liczba odwiedzin: 258901
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt