Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Drogownictwa i Komunikacji > Biuro Drogownictwa i Komunikacji

Biuro Drogownictwa i Komunikacji

  Drukuj
 
Adres

00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
Telefon
22 443 06 54, 22 443 06 55
Faks
22 443 06 41
Email
Sekretariat.BDiK@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
dyrektor Mieczysław Reksnis
tel.: 22 443 06 54, 22 443 06 55, faks: 22 443 06 41, e-mail: mreksnis@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 406
zastępca dyrektora Piotr Sójka
tel.: 22 443 06 54, faks: 22 443 06 41, e-mail: psojka@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 403
zastępca dyrektora Tadeusz Bartosiński
tel.: 22 443 02 28, faks: 22 443 06 41, e-mail: tbartosinski@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 426
Zakres działania wydziału biura

Zakres działania Biura określa Regulamin Urzędu.

W Biurze  działa Koordynator ds. ryzyka wyznaczony przez Dyrektora.

Do zakresu działania Koordynatora ds. ryzyka należy wspomaganie Dyrektora, jako właściciela ryzyka, w zarządzaniu ryzykiem w Biurze poprzez wykonywanie zadań z zakresu zarządzania ryzykiem, o których mowa w zarządzeniach Prezydenta.

Do zakresu działania każdej wewnętrznej komórki organizacyjnej Biura należy wykonywanie zadań z obszaru zarządzania ryzykiem poprzez:

 1. rejestrowanie ryzyka i jego dokumentowanie (identyfikacja, analiza, pomiar, podjęte działania zaradcze);
 2. współpracę z Koordynatorem ds. ryzyka w zakresie realizacji zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem w Biurze w określonych przez Dyrektora terminach i formach, a w szczególności:
 • określenie celów/zadań do realizacji na dany rok i w dalszej perspektywie stanowiących odniesienie do identyfikacji ryzyka,
 • udział w opracowaniu kryteriów i mierników oceny realizacji przyjętych celów i zadań,
 • bieżące raportowanie w zakresie poziomu zaawansowania w osiąganiu celów i wykonywanych zadań,
 • udział w przeprowadzaniu półrocznej i rocznej identyfikacji ryzyka, na podstawie oceny stanu realizacji przyjętych celów i zadań  i analizy innych rozpoznanych  istotnych czynników , szacowania poziomu występującego ryzyka i jego źródeł,
 • zgłaszanie zidentyfikowanych incydentów i innych zdarzeń (wewnętrznych i zewnętrznych) kształtujących poziom ryzyka wraz z analizą przyczyn i skutków ich występowania,
 • monitorowanie skuteczności i adekwatności podejmowanych czynności zaradczych/usprawniających,
 • realizacja otrzymanych zaleceń i rekomendacji.

Naczelnicy Wydziałów odpowiadają przed nadzorującym Dyrektorem lub Zastępcą Dyrektora za organizację procesu oraz zarządzanie ryzykiem w obszarze działalności wydziału oraz współpracę z Koordynatorem ds. ryzyka w zakresie ustalonym przez Dyrektora.

Dodatkowe informacje

Prezydent sprawuje przy pomocy Biura nadzór na działalnością jednostek organizacyjnych Miasta:

 • Zarządem Dróg Miejskich
 • Zarządem Transportu Miejskiego
 • Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg
 • Zarządem Oczyszczania Miasta
Odnośniki

W skład Biura wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne o ustalonych nazwach i symbolach kancelaryjnych:

1) Wydział Dróg – BD-DD, w skład którego wchodzą:
a) Dział  Nadzoru i Planowania – BD-DD-DN,
b) Sekcja Ewidencji i Oświetlenia – BD-DD-DO;
2) Wydział Ekonomiczno-Organizacyjny – BD-DE, w skład którego wchodzą:
a) Sekcja Ekonomiczno-Finansowa – BD-DE-EF,
b) Sekcja Organizacji i Zarządzania – BD-DE-EO;
3) Wydział Analiz Programowych – BD-KA, w skład którego wchodzą:
a) Sekcja Strategii Rozwoju – BD-KA-SR,
b) Sekcja Planowania i Analiz – BD-KA-PA;
4) Wydział Komunikacji Publicznej – BD-KP, w skład którego wchodzą;
a) Dział Rozwoju Komunikacji Publicznej – BD-KP-KR,
b) Dział Planowania Systemów Transportowych – BD-KP-PS,
c) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Inteligentnych Systemów Transportowych – BD-KP-ITS;
5) Wydział Czasowej Organizacji Ruchu – BD-IC;
6) Wydział Kontroli i Zezwoleń – BD-IK, w skład którego wchodzą:
a) Sekcja Kontroli – BD-IK-KK;
b) Sekcja Zezwoleń – BD-IK-KZ;
7) Wydział Stałej Organizacji Ruchu – BD-IO, w skład którego wchodzą:
a) Sekcja Stałej Organizacji Ruchu – BD-IO-OR,
b) Sekcja Geometrii Drogi – BD-IO-GD;
c) Sekcja Ruchu Rowerowego i Pieszego - BD-IO-RP
d) Sekcja Ewidencji i Bezpieczeństwa Ruchu - BD-IO-EB
8) Wydział Sygnalizacji Świetlnej – BD-IS;
9) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjnej - BD-K;
10) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu – BD-S.
11) Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds Obsługi Prawnej- BD-OP

 

 

Załączniki

Wewnętrzny regulamin działalności Biura Drogownictwa i Komunikacji (BD) regulamin_BD.doc

 
 
Wprowadził Wojtecka Monika (Biuro Drogownictwa i Komunikacji (BD)) 31-07-2007
Aktualizujący Wojtecka Monika (Biuro Drogownictwa i Komunikacji (BD)) 22-09-2016
Zatwierdzający Reksnis Mieczysław (Biuro Drogownictwa i Komunikacji (BD)) 23-09-2016
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-09-2016
Liczba odwiedzin: 130585
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt