Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
 

BIP > Menu podmiotowe > Urząd > Miejski Rzecznik Konsumentów > Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów  
 

Miejski Rzecznik Konsumentów (RK)

00-099 Warszawa
ul. Senatorska 27
tel. 22 443 34 44
faks 22 443 34 70

Miejski Rzecznik Konsumentów:
Małgorzata Rothert

e-mail: mrothert@um.warszawa.pl


Do zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

 1. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów
 2. Podejmowanie w imieniu i na rzecz konsumentów interwencji
 3. Udzielanie pomocy konsumentom w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu, w tym:
  • wytaczanie powództw na rzecz konsumentów,
  • wstępowanie do toczących się postępowań po stronie konsumentów,
  • przedkładanie sądowi opinii Rzecznika Konsumentów w toczących się sprawach,
  • kierowanie wniosków do komorników
 4. Udzielanie innych form pomocy w zakresie ochrony praw konsumentów, np.:
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach dot. stosowania niedozwolonych postanowień umownych,
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji,
  • podejmowanie z urzędu działań zapobiegających naruszeniom praw i interesów konsumentów oraz ich bezpieczeństwa
 5. Występowanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskami o wszczęcie postępowania antymonopolowego.
 6. Występowanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskami o wszczęcie postępowania w sprawach naruszania zbiorowych interesów konsumentów.
 7. Składanie wniosków w sprawie stanowienia lub zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony konsumentów.
 8. Wnioskowanie o nałożenie kary grzywny na przedsiębiorców naruszających przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
 9. Współpraca z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcją Handlową, organizacjami konsumenckimi, miejskimi i powiatowymi rzecznikami konsumentów, Arbitrem Bankowym, Urzędem Regulacji Energetyki, Urzędem Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rzecznikiem Ubezpieczonych:
  • sygnalizowanie naruszeń praw konsumentów odpowiednim instytucjom, stosownie do ich właściwości,
  • wymiana informacji o podejmowanych działaniach i ich koordynowanie,
  • udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach
 10. Wykonywanie zadań związanych z współprzewodniczeniem Krajowej Radzie Rzeczników Konsumentów.
 11. Udzielanie informacji mediom w zakresie działań Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

Zadania, o których mowa powyżej Miejski Rzecznik Konsumentów wykonuje przy pomocy Wydziału Miejskiego Rzecznika Konsumentów (RK)


zobacz:
 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-04-2007
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-12-2011
Zatwierdzający Borowska-Tomczyk Anna (Centrum Komunikacji Społecznej (CK)) 07-12-2011
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-12-2011
Liczba odwiedzin: 50082
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu