Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
 

BIP > Menu podmiotowe > Urząd > Biura Urzędu > Biura Urzędu m.st. Warszawy

Biura Urzędu m.st. Warszawy  
 

Biura (obok Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy) są podstawowymi komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy i obejmują swoim zakresem działania obszar całej Warszawy.

Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi biura są: wydziały, zespoły, delegatury (właściwość miejscowa delegatury obejmuje obszar jednej dzielnicy, a jej siedziba znajduje się na terenie tej dzielnicy) oraz samodzielne jedno- i wieloosobowe stanowiska pracy.

Pracami biur kierują dyrektorzy biur.

Biura wykonują bieżącą kontrolę nadzorowanych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy.

W skład Urzędu m.st. Warszawy wchodzą następujące biura:

 1. Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (AO)
 2. Biuro Administracyjno-Gospodarcze (AG)
 3. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)
 4. Biuro Audytu Wewnętrznego (AW)
 5. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK)
 6. Biuro Drogownictwa i Komunikacji (BD)
 7. Biuro Edukacji (BE)
 8. Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego (FE)
 9. Biuro Geodezji i Katastru (BG)
 10. Biuro Gospodarki Nieruchomościami (GK)
 11. Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi (GO)
 12. Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji (BI)
 13. Biuro Infrastruktury (IN)
 14. Biuro Kadr i Szkoleń (KS)
 15. Biuro Kontroli  (KW)
 16. Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym (KI)
 17. Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)
 18. Biuro Kultury (KU)
 19. Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)
 20. Biuro Ochrony (BO)
 21. Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)
 22. Biuro Planowania Budżetowego (PB)
 23. Biuro Podatków i Egzekucji (PE)
 24. Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością (PD)
 25. Biuro Polityki Lokalowej (PL)
 26. Biuro Polityki Zdrowotnej (PZ)
 27. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)
 28. Biuro Prawne (OP)
 29. Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)
 30. Biuro Rozwoju Miasta (RM)
 31. Biuro Sportu i Rekreacji (SR)
 32. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków (KZ)
 33. Biuro Zamówień Publicznych (ZP)
 34. Gabinet Prezydenta (GP)
 35. Centrum Komunikacji Społecznej (CKS), zobacz: Miejski Rzecznik Konsumentów

zobacz także:
 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-04-2007
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-09-2013
Zatwierdzający Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-09-2013
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-09-2013
Liczba odwiedzin: 1175861
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu