Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
 

BIP > Menu podmiotowe > Urząd > Biura Urzędu > Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego > Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  
 
Adres
01-170 Warszawa
ul. Młynarska 43/45
Telefon
22 443 11 20; 22 443 11 21
Faks
22 443 11 22, 22 443 11 99
Email
Sekretariat_BBIZK@um.warszawa.pl
Godziny pracy


Godziny pracy :

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Dział Służby Dyżurnej Wydziału Centrum Zarządzania Kryzysowego pełni całodobowe dyżury pod numerami telefonów:  22 196 56, 22 443 01 12, infolinia 0 800 707 112, faks 22 443 03 18.

Kierownictwo
dyrektor Ewa Gawor
e-mail: egawor@um.warszawa.pl
ul. Młynarska 43/45
zastępca dyrektora Marek Kujawa
e-mail: m.kujawa@um.warszawa.pl
ul. Młynarska 43/45, p. 108
zastępca dyrektora Paweł Superczyński
e-mail: psuperczynski@um.warszawa.pl
ul. Młynarska 43/45, p. 143
zastępca dyrektora Mirosław Szymanek
e-mail: m.szymanek@um.warszawa.pl
ul. Młynarska 43/45, p. 110
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

 1. w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego:
  1. analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m.st. Warszawy,
  2. opracowywanie informacji i wniosków o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Prezydenta, kierowników jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy lub innych upoważnionych osób,
  3. opracowywanie projektów programów poprawy bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego oraz ich wdrażanie i realizacja,
  4. obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku m.st. Warszawy,
  5. realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych,
  6. współpraca z Policją, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  7. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach pojazdów usuniętych z dróg do dnia 31 grudnia 2010 r. w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm. ),
  8. prowadzenie postępowań sądowych w sprawach o przepadek na rzecz m.st. Warszawy pojazdów usunietych z dróg do dnia
   31 grudnia 2010 r. w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
  9. wykonywanie zadań związanych z organizacją i prowadzeniem centrum powiadamiania ratunkowego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. 2013 poz. 1635), utworzonego na zasadach określonych w art. 7 ust. 2 tej ustawy;
 2. w zakresie zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i ochrony ludności:
  1. realizacja zadań dotyczących planowania cywilnego, w tym opracowywanie i aktualizowanie Planu zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy,
  2. realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej, 
  3. monitorowanie, analiza i ocena zagrożeń,
  4. obsługa i merytoryczne wsparcie Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  5. wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ochrony przed powodzią oraz współpraca w tym obszarze z Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi,
  6. wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,
  7. obsługa Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy,
   w tymuruchamianie procedur i planów działania, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych lub wprowadzania stanów nadzwyczajnych,
  8. całodobowe monitorowanie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m.st. Warszawy,
  9. realizacja zadań dotyczących planowania obronnego i operacyjnego na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
  10. prowadzenie spraw związanych z organizacją rejestracji i kwalifikacji wojskowej na terenie m.st. Warszawy,
  11. prowadzenie spraw związanych z planowaniem świadczeń na rzecz obrony, w tym świadczeń osobistych i rzeczowych. 
Dodatkowe informacje

Wnioski o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej należy składać w formie papierowej do kancelarii Biura lub przesyłać faksem na numer:  22 443 11 22; 22 443 11 71.

 

Zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym należy składać w formie papierowej do kancelarii Biura, przesyłać faksem na numer:  22 443 11 22; 22 443 11 71 lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu m.st. Warszawy – zawiadomienia muszą być wówczas opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Pozostałą korespondencję dotyczącą imprez masowych i zgromadzeń publicznych można kierować w formie elektronicznej na adresy:

Sekretariat_BBIZK@um.warszawa.pl  (sekretariat Biura)

ddabrowski@um.warszawa.pl (Wydział Imprez Masowych i Zgromadzeń Publicznych)

 

Szczegółowe informacje dotyczące imprez masowych i zgromadzeń publicznych znajdują się na stronie "Załatw sprawę w Urzędzie"pod adresem http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawy-urzedowe/31

Przy pomocy Biura wykonywany jest nadzór nad jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy:

 

 
 
Wprowadził Bogdański Piotr (Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) 15-05-2007
Aktualizujący Butta Agnieszka (Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) 19-05-2014
Zatwierdzający Gawor Ewa (Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) 19-05-2014
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-05-2014
Liczba odwiedzin: 109626
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu