Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
 

BIP > Menu podmiotowe > Urząd > Biura Urzędu > Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego > Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  
 
Adres
01-170 Warszawa
ul. Młynarska 43/45
Telefon
22 443 11 20; 22 443 11 21
Faks
22 443 11 22, 22 443 11 99
Email
Sekretariat_BBIZK@um.warszawa.pl
Godziny pracy


Godziny pracy :

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Dział Służby Dyżurnej Wydziału Centrum Zarządzania Kryzysowego pełni całodobowe dyżury pod numerami telefonów:  22 196 56, 22 443 01 12, infolinia 0 800 707 112, faks 22 443 03 18.

Kierownictwo
Ewa Gawor, dyrektor
Marek Kujawa, zastępca dyrektora
Paweł Superczyński, zastępca dyrektora
Mirosław Szymanek, zastępca dyrektora
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

 1. w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego:
  1. analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m.st. Warszawy,
  2. opracowywanie informacji i wniosków o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Prezydenta, kierowników jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy lub innych upoważnionych osób,
  3. opracowywanie projektów programów poprawy bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego oraz ich wdrażanie i realizacja,
  4. obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku m.st. Warszawy,
  5. realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych,
  6. współpraca z Policją, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  7. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach pojazdów usuniętych z dróg do dnia 31 grudnia 2010 r. w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm. ),
  8. prowadzenie postępowań sądowych w sprawach o przepadek na rzecz m.st. Warszawy pojazdów usunietych z dróg do dnia
   31 grudnia 2010 r. w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
  9. wykonywanie zadań związanych z organizacją i prowadzeniem centrum powiadamiania ratunkowego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. 2013 poz. 1635), utworzonego na zasadach określonych w art. 7 ust. 2 tej ustawy;
 2. w zakresie zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i ochrony ludności:
  1. realizacja zadań dotyczących planowania cywilnego, w tym opracowywanie i aktualizowanie Planu zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy,
  2. realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej, 
  3. monitorowanie, analiza i ocena zagrożeń,
  4. obsługa i merytoryczne wsparcie Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  5. wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ochrony przed powodzią oraz współpraca w tym obszarze z Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi,
  6. wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,
  7. obsługa Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy,
   w tymuruchamianie procedur i planów działania, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych lub wprowadzania stanów nadzwyczajnych,
  8. całodobowe monitorowanie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m.st. Warszawy,
  9. realizacja zadań dotyczących planowania obronnego i operacyjnego na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
  10. prowadzenie spraw związanych z organizacją rejestracji i kwalifikacji wojskowej na terenie m.st. Warszawy,
  11. prowadzenie spraw związanych z planowaniem świadczeń na rzecz obrony, w tym świadczeń osobistych i rzeczowych. 
Dodatkowe informacje

Wnioski o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej należy składać w formie papierowej do kancelarii Biura lub przesyłać faksem na numer:  22 443 11 22; 22 443 11 71.

 

Zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym należy składać w formie papierowej do kancelarii Biura, przesyłać faksem na numer:  22 443 11 22; 22 443 11 71 lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu m.st. Warszawy – zawiadomienia muszą być wówczas opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Pozostałą korespondencję dotyczącą imprez masowych i zgromadzeń publicznych można kierować w formie elektronicznej na adresy:

Sekretariat_BBIZK@um.warszawa.pl  (sekretariat Biura)

ddabrowski@um.warszawa.pl (Wydział Imprez Masowych i Zgromadzeń Publicznych)

 

Szczegółowe informacje dotyczące imprez masowych i zgromadzeń publicznych znajdują się na stronie "Załatw sprawę w Urzędzie"pod adresem http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawy-urzedowe/31

Przy pomocy Biura wykonywany jest nadzór nad jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy:

 

 
 
Wprowadził Bogdański Piotr (Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) 15-05-2007
Aktualizujący Butta Agnieszka (Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK)) 19-05-2014
Zatwierdzający Gawor Ewa (Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) 19-05-2014
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-05-2014
Liczba odwiedzin: 108076
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu