Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
 

BIP > Menu podmiotowe > Urząd > Biura Urzędu > Biuro Geodezji i Katastru > Biuro Geodezji i Katastru

Biuro Geodezji i Katastru  
 
Adres


02-567 Warszawa
ul. Sandomierska 12

serwis internetowy: www.um.warszawa.pl/bgik

Dane kontaktowe:

Informacja:
tel.: 22 443 16 00, 22 443 16 01, faks: 22 443 16 02

Udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków:
tel.: 22 443 16 38, 22 443 17 39, 22 443 16 39, 22 443 16 46, 22 443 16 81, 22 443 17 32, 22 443 16 76

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków:
tel.: 22 443 17 20, 22 443 16 98, 22 443 16 87, 22 443 18 24, 22 443 19 01

Rejestr cen i wartości nieruchomości:
tel.: 22 443 16 30, 22 443 16 34

Numeracja porządkowa (adresy):
tel.: 22 443 17 44, 22 443 16 45, 22 443 18 41, 22 443 18 89

Nazewnictwo obiektów miejskich:
tel.: 22 443 17 41, 22 443 18 37, 22 443 16 41

Postępowania administracyjne w sprawie ewidencji gruntów i budynków:
tel.: 22 443 18 79, 22 443 18 28
Postępowania administracyjne w sprawie rozgraniczenia  nieruchomości:
tel.: 22 443 16 47, 22 443 17 33

Udostepnianie kopii map i dokumentów zasobu:
tel.: 22 443 17 57, 22 443 17 58
Obsługa prac geodezyjnych:
tel.: 22 443 16 15, 22 443 18 70

Sekretariat:
tel.: 22 443 17 00, 22 443 18 00, faks: 22 443 16 02

Email
sekretariat-bgik@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Tomasz Myśliński
tel.: 22 443 17 00, 22 443 18 00, faks: 22 443 16 02, e-mail: tmyslinski@um.warszawa.pl
ul. Sandomierska 12 (budynek B3), p. 311
zastępca dyrektora Jadwiga Rygol
tel.: 22 443 17 00, 22 443 18 00, faks: 22 443 16 02, e-mail: jrygol@um.warszawa.pl
ul. Sandomierska 12 (budynek B3), p. 311
zastępca dyrektora Maria Cichy
tel.: 22 443 17 00, 22 443 18 00, faks: 22 443 16 02, e-mail: mcichy@um.warszawa.pl
ul. Sandomierska 12 (budynek B3), p. 303
zastępca dyrektora Katarzyna Głodek
tel.: 22 443 17 00, 22 443 18 00, faks: 22 443 16 02, e-mail: kglodek@um.warszawa.pl
ul. Sandomierska 12 (budynek B3), p. 305
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Geodezji i Katastru należy w szczególności:

 1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
  • ewidencji gruntów i budynków,
  • mapy zasadniczej,
  • gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
 2. gromadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu, wyłączanie materiałów z zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym;
 3. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie obsługi techniczno-organizacyjnej Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu;
 4. zakładanie i aktualizacja geodezyjnych osnów szczegółowych i ochrona terenowych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 5. przygotowywanie i przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
 6. ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
 7. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie:
  • baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, w tym:
   • ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
   • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
   • ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
   • rejestru cen i wartości nieruchomości,
   • szczegółowych osnów geodezyjnych,
   • obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej,
  • standardowych opracowań kartograficznych na podstawie odpowiednich baz danych, w tym mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej,
  • mapy punktów adresowych;
 8. prowadzenie postępowań administracyjnych o rozgraniczanie nieruchomości;
 9. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nazw obiektom miejskim, tj. ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w m.st. Warszawie, z wyłączeniem kształtowania ich nazewnictwa;
 10. prowadzenie spraw związanych z budową, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury informacji przestrzennej m.st. Warszawy.
Dodatkowe informacje

Dyrektor Biura pełni funkcję Geodety m.st. Warszawy

Odnośniki

Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura Geodezji i Katastru są:

Wydział Organizacyjny - BG-O

Wydział Katastru - BG-K

Wydział Postępowań Administracyjnych - BG-PA

Wydział Udostępniania Danych Ewidencji Gruntów i Budynków - BG-UE

Wydział Aktualizacij Ewidencji Gruntów i Budynków - BG-AE

Wydział Rozwoju Systemów Informatycznych do Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - BG-ZGiK

Wydział Infrastruktury Informacji Przestrzennej - BG-IIP

Wydział Przetwarzania Danych Przestrzennych - BG-PDP

Wydział Utrzymania Infrastruktury Informatycznej - BG-UII

Wydział Ewidencji Nazw i Adresów - BG-N

Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków dla Dzielnicy Mokotów – BG-MOK

Wydział Obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - BG-ZUDP

Wydział Numerycznej Mapy Zasadniczej - BG-NMZ

Wydział Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - BG-ZK

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - BG-ODGiK

Delegatura Biura Geodezji i Katastru w Dzielnicy Praga-Południe - BG-D-VI

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych - BG-OP

Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy - Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - BG-PZ

Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Koordynacji Wydatków Inwestycyjnych -BG-KW

Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kierowania Projektem Zbudowania, Wdrożenia i Serwisu Systemu Informatycznego do Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego m.st. Warszawy – BG-KP

 

 

Załączniki

wewnętrzny regulamin działalności Biura Geodezji i Katastru [zobacz]

 
 
Wprowadził Trociński Tomasz (Biuro Kontroli (KW)) 10-05-2007
Aktualizujący Piasko Maciej (Biuro Geodezji i Katastru (BG)) 28-05-2014
Zatwierdzający Lendzion Jarosław (Biuro Geodezji i Katastru (BG)) 28-05-2014
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-05-2014
Liczba odwiedzin: 215240
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu