Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
 

BIP > Menu podmiotowe > Urząd > Biura Urzędu > Biuro Drogownictwa i Komunikacji > Wydziały > Wydział Komunikacji Publicznej > Wydział Komunikacji Publicznej

Wydział Komunikacji Publicznej  
 
Adres

00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
Telefon
22 443 06 31
Faks
22 443 06 41
Email
drogownictwo@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piatek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
Elżbieta Sołtys, naczelnik
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Komunikacji Publicznej należy w szczególności:

 1. monitorowanie realizacji przez ZTM zadań związanych z funkcjonowaniem komunikacji publicznej;
 2. uzgadnianie planu dochodów i wydatków ZTM w zakresie wydatków bieżących oraz zadań inwestycyjnych;
 3. opiniowanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych ZTM;
 4. koordynowanie współpracy spółek komunikacyjnych z udziałem Miasta przy realizacji usług przewozowych;
 5. monitorowanie realizacji porozumień międzygminnych zawartych przez Miasto w zakresie obsługi tych gmin komunikacją publiczną;
 6. przygotowywanie założeń i wytycznych do programów rozwoju zbiorowego transportu publicznego na obszarze Miasta;
 7. inicjowanie i wykonywanie opracowań programowych, studialnych i koncepcyjnych – w zakresie zadań Wydziału;
 8. gromadzenie danych oraz prowadzanie analiz w zakresie potrzeb przewozowych, w tym  stosowania alternatywnych systemów i środków zbiorowego transportu publicznego;
 9. monitorowanie funkcjonowania rynku usług komunikacyjnych i występowanie z wnioskami w zakresie wprowadzenia zmian usprawniających jego funkcjonowanie;
 10. wykonywanie zadań i funkcji eurokoordynatora w Biurze oraz współpraca w tym zakresie z innymi biurami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz innymi podmiotami, w tym zagranicznymi;
 11. sporządzanie analiz i sprawozdań – w zakresie zadań Wydziału;
 12. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia skargi lub wniosku w zakresie zadań realizowanych przez Wydział.
 
 
Wprowadził Wojtecka Monika (Biuro Drogownictwa i Komunikacji (BD)) 03-07-2007
Aktualizujący Wojtecka Monika (Biuro Drogownictwa i Komunikacji (BD)) 17-02-2014
Zatwierdzający Reksnis Mieczysław (Biuro Drogownictwa i Komunikacji (BD)) 18-02-2014
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-02-2014
Liczba odwiedzin: 15628
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu