Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Sekretarz > Sekretarz m.st. Warszawy - Marcin Wojdat

Sekretarz m.st. Warszawy - Marcin Wojdat

  Drukuj
 
Marcin Wojdat

pl. Bankowy 3/5, pok. 101
00-950 Warszawa

tel.: 22 443 10 26, 22 443 10 27
faks: 22 443 99 55

e-mail: sekretarzmiasta@um.warszawa.pl

zobacz:


Panu Marcinowi Wojdatowi Sekretarzowi m.st. Warszawy powierza się prowadzenie w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy następujących spraw m.st. Warszawy:

 • kierowanie bieżącą pracą Urzędu m.st. Warszawy, a w szczególności nadzór i koordynację działalności biur  oraz przepływu informacji,
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy, warunków jego działania i organizowania pracy, w szczególności koordynowanie standardów i procedur w Urzędzie m.st. Warszawy,
 • nadzór nad polityką jakości w Urzędzie m.st. Warszawy,
 • dbanie o przestrzeganie przez pracowników Urzędu m.st. Warszawy Kodeksu Etyki pracowników Urzędu m.st. Warszawy,
 • realizację systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie m.st. Warszawy, na podstawie odrębnych pełnomocnictw, w tym m.in.:
  • wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu m.st. Warszawy w tym kierowników podstawowych komórek organizacyjnych Urzędu i Członków Zarządów Dzielnic m.st. Warszawy,
  • wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec kierowników jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, z wyłączeniem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.

Wykonuje również zadania z zakresu administracji i spraw obywatelskich, geodezji i katastru, zapewnienia obsługi informatycznej Urzędu m.st. Warszawy, funkcjonowania kontroli w Urzędzie m.st. Warszawy oraz jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy, organizacji Urzędu m.st. Warszawy, spraw administracyjno-gospodarczych, ochrony danych osobowych, ochrony osób i mienia Urzędu m.st. Warszawy oraz systemu zamówień publicznych.

Pan Marcin Wojdat Sekretarz m.st. Warszawy pełni również funkcję Pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w m.st. Warszawie.

Sekretarz m.st. Warszawy sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy:

 1. Biurem Administracji i Spraw Obywatelskich (AO)
 2. Biurem Geodezji i Katastru (BG)
 3. Biurem Informatyki i Przetwarzania Informacji (BI)
 4. Biurem Kontroli (KW)
 5. Biurem Organizacji Urzędu (OU)
 6. Biurem Zamówień Publicznych (ZP)

zobacz:
 • regulamin organizacyjny Urzędu m.st. Warszawy [zobacz]
 • Zarządzenie nr 6908/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z 4 grudnia 2014 r. w sprawie określenia komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy bezpośrednio nadzorowanych przez Prezydenta m.st. Warszawy, powierzenia prowadzenia określonych zadań m.st. Warszawy Zastępcom Prezydenta m.st. Warszawy, Sekretarzowi m.st. Warszawy oraz określenia zadań Skarbnika m.st. Warszawy [zobacz]
 • Zarządzenie nr 6906/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z 4 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w m.st. Warszawie [zobacz]
 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-04-2007
Aktualizujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-06-2016
Zatwierdzający Antczak Robert (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-06-2016
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-06-2016
Liczba odwiedzin: 153006
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt