Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
 

BIP > Menu podmiotowe > Dzielnice > Wola > Dzielnica Wola

Dzielnica Wola  
 

Wola

01-003 Warszawa
al. Solidarności 90
tel. 22 504 83 00, 22 504 83 01, 22 504 83 02, 22 504 83 03
faks 22 443 56 00

www.wola.waw.pl


Wydział Obsługi Mieszkańców

01-003 Warszawa
al. Solidarności 90

tel. 22 504 86 32 lub wew. 632

Godziny pracy WOM:

Poniedziałek: 8:00-18:00
Wtorek - piątek: 8:00-16:00

Urząd Dzielnicy:
Władze:
Akty:
Pozostałe informacje:
Konta bankowe:

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 

 • 32 1030 1508 0000 0005 5003 6053
  (opłaty komunikacyjne)
 • 57 1030 1508 0000 0005 5003 6088
  (opłaty za udostępnienie danych osobowych)
 • 35 1030 1508 0000 0005 5003 6193
  (opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych)
 • 45 1030 1508 0000 0005 5003 6304
  (opłaty i kary ustalone w decyzjach administracyjnych dotyczących usunięcia drzew lub krzewów oraz zniszczenia zieleni)
 • 23 1030 1508 0000 0005 5003 6118
  (konto depozytowe)
 • 35 1030 1508 0000 0005 5003 6096
  (fundusz socjalny)
 • 51 1030 1508 0000 0005 5003 6002
  (Tytuły opłat wnoszonych na konto: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów, opłata targowa, opłata administracyjna za czynności urzędowe, opłata za użytkowanie, opłata za użytkowanie wieczyste, opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłata z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości, opłata z tytułu dzierżawy składników majątkowych m.st. Warszawy, odsetki od nieterminowych wpłat)
 • 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045
  (opłata skarbowa - Ustawa z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz.U. Nr 225 poz. 1635)
Regon:
 • Dzielnica Wola m.st. Warszawy: 015259640-00184
 • Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy: 015259663-00161
 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-08-2007
Aktualizujący Czech Katarzyna (Urząd Dzielnicy Wola) 28-08-2014
Zatwierdzający Lesiuk Wojciech (Dzielnica Wola) 28-08-2014
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-08-2014
Liczba odwiedzin: 143602
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu