Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
 

BIP > Menu podmiotowe > Dzielnice > Śródmieście > Urząd Dzielnicy > Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy > Ewidencja wpłat z tytułu użytkowania wieczystego

Ewidencja wpłat z tytułu użytkowania wieczystego  
 
Ewidencja wpłat z tyt. wieczystego użytkowania gruntów - osoby fizyczne i prawne
Adres
00-691 Warszawa
ul. Nowogrodzka 43
Osoba kontaktowa
Grażyna Abram, Paulina Andrulewicz, Elżbieta Lisowska-Łuczyńska
Numer telefonu
22 699 81 13, 22 699 84 15, 22 699 82 84
Uwagi
Dane z rejestru podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
 
 
Wprowadził Piórkowska Maria (Dzielnica Śródmieście) 24-07-2007
Aktualizujący Piekarzewska Paulina (Dzielnica Śródmieście) 29-09-2011
Zatwierdzający Kasior Maria (Dzielnica Śródmieście) 30-09-2011
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-09-2011
Liczba odwiedzin: 1494
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu