Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
 

BIP > Menu podmiotowe > Dzielnice > Śródmieście > Urząd Dzielnicy > Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy > Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  
 
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wynikających z Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Adres
00-691 Warszawa
ul. Nowogrodzka 43
Osoba kontaktowa
Anna Jankowska
Numer telefonu
22 699 82 87
Uwagi

Dane z rejestru podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

 
 
Wprowadził Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-07-2008
Aktualizujący Piekarzewska Paulina (Dzielnica Śródmieście) 29-09-2011
Zatwierdzający Kasior Maria (Dzielnica Śródmieście) 30-09-2011
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-09-2011
Liczba odwiedzin: 970
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu