Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
 

BIP > Menu podmiotowe > Dzielnice > Praga-Południe > Dzielnica Praga-Południe

Dzielnica Praga-Południe  
 

Praga-Południe

03-841 Warszawa
ul. Grochowska 274
Centrala: 22 338 00 00
Informacja: 22 338 08 08, 22 338 08 00
faks: 22 338 08 88
www.pragapld.waw.pl

Wydział Obsługi Mieszkańców

ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

tel.: 22 338 08 18
faks: 22 338 00 76

Godziny pracy WOM:

Poniedziałek: 8:00-18:00
Wtorek - piątek: 8:00-16:00


Urząd Dzielnicy:
Władze:
Akty:
Pozostałe informacje:
Konta bankowe:

Wydział Budżetowo-Księgowy uprzejmie informuje, iż wszelkie wpłaty dokonywane za pośrednictwem poczty lub przelewem bankowym na rzecz Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy winny być kierowane na konta:

 • 63 1030 1508 0000 0005 5002 5019
  (wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłat administracyjnych za czynności urzędowe, podatku od posiadania psa, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za najem i dzierżawę nieruchomości, opłat za nabycie nieruchomości (gruntu), opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłat za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarcze, zajęcia pasa drogowego)
 • Uwaga! Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego winny być dokonywane na indywidualne konta podatników wskazane w decyzjach wymiarowych
 • 17 1030 1508 0000 0005 5000 7126
  (wpłaty z tytułu: opłat komunikacyjnych tj. za prawo jazdy, tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny, znaki legalizacyjne, pozwolenie czasowe, nalepki kontrolne)
 • 61 1030 1508 0000 0005 5000 7304
  (wpłaty z tytułu: opłat przedsiębiorstw za usunięcie drzew, kar za wycięcie drzew bez decyzji)
 • 51 1030 1508 0000 0005 5000 7096
  (wpłaty z tytułu depozytów, zabezpieczeń należytego wykonania umów)
 • 39 1030 1508 0000 0005 5000 7118
  (wpłaty z tytułu opłat skarbowych)
 • 26 1030 1508 0000 0005 5000 7061
  (wpłaty za wydawanie i wymianę dowodów osobistych)

WSZYSTKIE OPŁATY GEODEZYJNE należy wnosić na rachunek Urzędu miasta stołecznego Warszawy o numerze 17 1030 1508 0000 0005 5000 1209.
Opłatę za ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU należy wnieść na rachunek Urzędu Dzielnicy Praga Południe o numerze 39 1030 1508 0000 0005 5000 7215

Regon:
 • Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy: 015259640-00073
 • Urząd Dzielnicy Praga- Południe m.st. Warszawy: 015259663-00075

 
 
Wprowadził Janowska Iwona (Dzielnica Praga-Południe) 26-07-2007
Aktualizujący Mroczek Magdalena (Wydział Organizacyjny Urzędu Dzielnicy Praga Południe) 19-11-2012
Zatwierdzający Sęk Ewa (Dzielnica Praga Południe) 21-11-2012
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-04-2013
Liczba odwiedzin: 293881
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu